(Tønsbergs Blad): – Det er et veldig lavt antall, men dessverre ikke overraskende. Dette ser man hver eneste dag i byene, at et fåtall bruker hjelm selv om jeg tror alle vet at den kan forhindre alvorlig hodeskade ved en ulykke, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

– Tusenvis har skadet seg på elsparkesykkel de siste årene, mange alvorlig, noe tall fra skadelegevaktene vitner om, og også vi har hatt saker med personskade hvor manglende hjelm har påvirket utfallet.

Onsdag innføres nye regler for elsparkesykkel, og det blir da blant annet påbudt med hjelm for barn under 15 år samt 12-års aldersgrense for bruk.

LES OGSÅ: Fikk 50.000 kroner i bot for å ha fyllekjørt på elsparkesykkel – selv om han sto «bakpå»

Vil ha hjelmpåbud for alle

– Vi er fornøyde med at det nå endelig kommer på plass regler for elsparkesykkel. Dette er kjøretøy med høy risiko for å forulykke og skadepotensialet er stort. Dessverre så dekker ikke de nye reglene for hjelmbruk, den brukergruppen som skader seg mest, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

– Derfor etterlyser Trygg Trafikk et hjelmpåbud for alle som kjører elsparkesykkel. Det er et enkelt tiltak som har stor effekt på å redusere alvorlige hodeskader. Et hjelmpåbud for alle vil være svært effektivt blant førerne av elsparkesykkel hvor hjelmbruken er så lav.

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov i mai, kommer det også fram at høyest andel som svarer at de alltid bruker hjelm er i 60+ år med 31 prosent, mens lavest andel finner en i 18–29 år med kun 5 prosent. Geografisk er høyeste andel i Oslo med 19 prosent, og lavest i Agder og Sørlandet med 6 prosent.

Slik er de nye regelendringene som trer i kraft 15. juni:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide elsparkesykler og fra 1. januar 2023 for privateide.

LES OGSÅ: Gikk ut og kritiserte at unge blir feitere: – Jeg er bekymra for hvordan dette vil ende til slutt

– Eksplosiv økning

Reglene fra før er at det kun er tillatt med én person på kjøretøyet, og maksimal hastighet ved passering av fotgjengere på fortau er 6 km/t.

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i slutten av forrige måned.

I undersøkelsen svarer 17 prosent at de bruker hjelm ofte, 15 prosent at de bruker hjelm sjelden, og 52 prosent at de aldri bruker hjelm.