Mange tatt i ulovlig mobiltelefonbruk i Larvik sentrum

Denne uken gjennomfører Utrykningspolitiet (UP) en storkontroll over hele landet, der fokuset er på bruk av verneutstyr i bilen og uoppmerksom kjøring, og i første rekke bruk av håndholdt mobiltelefon.