Gå til sidens hovedinnhold

Manglende håndheving av boplikten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2015 (sak 14/69064) vedtok kommunestyret etter en debatt at enkelte områder i Larvik kommune skal ha boplikt. Hovedhensikten med boplikt er å sikre levende lokalmiljø for fastboende. Det er fare for at deler av Larvik blir som en spøkelsesby dersom dette ikke følges opp.

Det er sterkt prispress på boliger i områder som er særlig attraktive. Det er stor konkurranse mellom kapitalsterke turister og «vanlige folk» som vil bo og leve i områdene omfattet av boplikt. Det er en sterkt aldrende befolkning i disse delene av kommunen. Dette har minst to årsaker:

1. De fastboende blir naturligvis ett år eldre for hvert år.

2. De unge som kunne tenke seg å flytte til disse delene av kommunen blir utkonkurrert av folk som ønsker å benytte beboelige hus som fritidseiendom. I tillegg blir det mindre attraktivt for unge å flytte til et sted der det ikke er andre barnefamilier og et aktivt nærmiljø året rundt.

Det er ikke tall på de gangene lokal ungdom har hatt håp om å etablere seg i f.eks. Nevlunghavn, men har blitt utkonkurrert på pris. Dette dreier seg også om forventninger i omgivelsene om at det skal skje en foryngelse av en til dels gammel populasjon. Skuffelsen på kort sikt, og forringelse av bokvalitet for liten og stor på mellomlang sikt, er dempende på optimismen i lokalmiljøet.

Da Larvik kommune vedtok et begrenset område med boplikt fikk innbyggerne et håp om at det kunne bli en formell oppfølging fra kommunen, samt at byråkratene kunne hatt dialog med fastboende om enkelttilfeller.

I svar fra rådmannen står det at det er svært ressurskrevende å følge opp. Undertegnede mener at det kan gjøres på en ettermiddag å gå en befaring på 299 eiendommer i Nevlunghavn. For de fleste beboere i Larvik kommune er dette en attraktiv tur å gå uansett. Det er ingen grunn til å byråkratisere dette mer enn nødvendig. Det kunne kortet ned listen over eiendommer som det er nødvendig å sjekke offentlige register for. De fleste fastboende har bodd i disse attraktive områdene i årevis og noen i generasjoner. Det ville vel ikke være noen stor sak, om det ble sendt et brev for mye, med krav til dokumentasjon for oppklaring av overholdelse av boplikt.

Hvis rådmannen er usikker på kilder i lokalsamfunnene, kan han begynne med å samle en gruppe foreldre som har barn i skolekretsen. Disse overholder med stor sannsynlighet boplikten, og vet også hvem som er «tvilsomme». Det er et svært begrenset antall eiendommer som selges hvert år, så det burde være en overkommelig oppgave. Andre kommuner med boplikt, f.eks. Hvaler kommune som vi har vært i kontakt med, har en velfungerende praksis for oppfølging av boplikten. Ved brudd på boplikten sender de ut ulike pålegg, i samsvar med konsesjonsloven. Dersom påleggene ikke følges opp og eiendommen ikke tilflyttes, oversendes saken til Fylkesmannen for vurdering av vedtak om tvangssalg.

Larvik kommune har lagt et godt grunnlag for aktive og attraktive bo områder ved å beholde boplikt i noen utsatte deler av kommunen. For oss som har valgt å bosette oss i et område med boplikt, synes det rart at hus som selges står tomme under vinterhalvåret uten at dette følges opp. Det er også en holdning fra eiendomsmeglere og huskjøpere at boplikten ikke følges opp så det er «trygt» å kjøpe som hytte. Dersom boplikten ikke følges opp synes det rart å ha en slik bestemmelse.

Vi ber om og håper at dette følges opp i nær framtid, og at det sees på det omfattende byråkratiet det er lagt opp til i vedtaket fra 2015. Er kommunestyrets vedtak uten verdi?

Kommentarer til denne saken