Gå til sidens hovedinnhold

Manglende satsing på yrkesfag i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I statsbudsjetter 2021 foreslo regjeringa en fortsatt satsing på totalt 2100 flere studieplasser til yrkesfag (1500 i 2020 og 500 flere i 2021). Regjeringa har sagt det skal satses på yrkesfag da det er behov for flere fagfolk. Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) vedtar at Restaurant og matfaglinjen (RM), ved Sandefjord videregående skole skal legges på is i skoleåret 21/22, som verken er i tråd med regjeringen satsing på yrkesfag eller det samfunnsansvaret fylkeskommunen har.

Sammenslåingen av VTFK ser ikke heldig ut, når man legger ned linjer som utdanner fagfolk det er stort behov for. En elev fra Vestfold har like stor verdi som en elev fra Telemark og fylkeskommunen bidrar til at by og bygd settes opp mot hverandre når de legger ned linjer det skal satses på der elever bor. En dag er denne pandemien over å da vil næringslivet trenge disse fagfolkene. Dessuten selv om pandemien har store negative konsekvenser for restaurantbransjen som har ført til permitteringer og konkurser er det fortsatt kokker ved ulike institusjoner som springer fortere enn før og det har vi gjort hele pandemiperioden. Min bransje, Kokkebransjen er ikke død og den vil gjenoppstå for fult, derfor trenger den drahjelp, ikke motstand fra det offentlige, så mangelen på fagfolk ikke blir premissgivende i fremtiden.

Vestfold har vært et foregangsfylke når det gjelder å utdanne innen matrelaterte fag og har de lengste tradisjonene i landet knyttet til opplæring rundt matproduksjon og matlaging, både rettet mot sjøfart og husholdninger. Det er historieløst å tenke at det er Telemark er en større tradisjonsbærer av matkultur enn Vestfold om noen skulle tro det, her er noe eksempler:

I 1673 kom adelen til Norge og da alene til Vestfold. Sammen med sjøfarten innførte grevskapet tidlig nye råvarer og internasjonale retter som krevde ny kunnskap.

Jacob Sverdrup som var en foregangsmann og læremester for den norske gårdbrukstand. I 1825 startet han Norges første landbruksskole ved Nedre Semb i Borre, Her arbeidet også skolens verksted fram nye jordbruksredskaper. I 1820 ble det annonsert i aviser (Kristiania), for Jarlsbergosten som ble produsert på Jarlsberg Hovedgård hvor Jacob Sverdrup var bestyrer i perioden 1812–1825. Denne «herregårdsosten» utviklet i Vestfold var salgsvarer i over 35 år før landets første meieri i landet ble åpnet.

Hanna Winsnes som ga ut Lærebok i de forskjellige grener av husholdningen i 1845, skrev denne læreboken mens hun bodde på Tanum Prestegård i Larvik hvor hun samtidig ga husstellundervisning i sitt egen hjem.

Dorothea Christiansen var insentivtager til Norges første skolekjøkken som startet i lånte lokaler i Sandefjord år 1890.

Sandefjord stuertskole ble opprettet av skipsreder og konsul Johan Bryne i Sandefjord år 1893 som første i landet og mulig eldst i Europa. Stuertskolen utdannet stuerter til sjøfart og hvalfangst som har vært en viktig næring for Vestfold. Sandefjord kommune overtok driftsansvaret fra 1914. I 1956 ble skolen til Sandefjords- kokke og stuertskole som Vestfold fylkeskommune overtak i driften av i 1964. Det er denne linjen som er eldst i landet som nå står i fare for å bli borte etter at VTFK har lagt denne linjen på is.

Regjeringen har laget et strategi: Matnasjonen 2030 som blant annet går på å utdanne flere kokker. Regjeringspartiene mener mat som kultur fremmer både geografisk og lokal identitet som gir grunnlag for næringsutvikling. Hvordan har VTFK tenkt å bidra til dette når det ser ut som de går motsatt vei? Det hviler et stort samfunnsansvar på VTFK og jeg er ikke sikker på at fylkeskommunen er dette ansvaret bevisst når de islegger en linje som det er behov for. Det må jobbes med rekruttering til faget, det er her fokus bør være og jeg kan ikke se VTFK bidrar til det når de islegger RMlinjen. Så håper jeg skoleledelsen ved Sandefjord vg blir litt mer synlig når det gjelder og sloss for RMlinjen sin og faget mitt. Hvem skal ta vare på og videreutvikle Vestfold lange og stolte tradisjoner knyttet til opplæring i ulike matfag om ikke fylkeskommunen som opplæringsinstitusjon? Har VTFK en plan og viljen til å investere i framtidens behov?

Kommentarer til denne saken