Gå til sidens hovedinnhold

Manglende tilbakemelding

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høsten 2020 fikk leserne servert sjokkerende bilder etter avholdt «Voodoo»- ritualer på «Istrehågan»- kulturminne i Tjølling. Fylkeskommunen som forvaltnings-ansvarlig er ved flere anledninger varslet. Ingen tilbakemelding om oppfølging og (ev.) politianmeldelse av forholdet, foreligger Vi nærmer oss våren og nye tilsvarende ritualer.

Følgende «purring-brev» er i dag sendt fylkeskommunen Vestfold/Telemark:

Høsten 2020 serverte Østlands-Posten og Sandefjords Blad grell dokumentasjon på synet som gjentatte ganger har møtt besøkende av «Istrehågan kulturminne» i Tjølling: Stedet brukes årlig som «seremoniell» – Voodoo -plass med avretting av haner og opptegning av rituelle tegninger midt i selve steinringen; Besøkende har gjennom lokalaviser fremvist avskyelige fotodokumentasjon av avkappede hoder av haner, slakte-blod og rituelle opptegninger midt i selve gravfeltet. I en lokal aviskommentar til denne saken sist høst, opplyser Arkeolog Ragnar Orten Lie ansatt i fylkeskommunen at han i årevis både har kjent til disse ritualene og også kjenner miljøer som kan stå bak disse årlige seremoniene. At fylkeskommunen med ansvaret for forvaltningen av dette kulturminnet i årevis har kjent til disse gjentakende ritualene og derved skjending av dette kulturminnet UTEN å anmelde forholdet, er svært beklagelig og helt uforståelig (!)

På bakgrunn av avisomtalene sist høst, sendte undertegnede et varsel om dette forhold både til fylkeskommunen og Riksantikvaren den 08.12.2020 der forholdet både beskrives og at Forvaltningsmyndighetene bes om å prioritere lovpålagt ansvar med å få avsluttet en slik misbruk av dette vakre kulturminnet i Tjølling. Den 29.01.2021 mottar undertegnede en bekreftelse fra Riksantikvaren om at fylkeskommunen i Vestfold og Telemark har det formelle forvaltningsansvaret og at undertegnede kan påregne en tilbakemelding fra dette hold. For ca. 2 uker siden mottok undertegnede en e-post fra Fylkeskommunens arkeolog Trude Aga Brun om at hennes kollega Ragner Orten Lie snarlig skulle kontakte meg. Ingen kontakt foreligger.

Vi nærmer oss våren igjen – og tid for å besøke «Istrehågan kulturminne» i Tjølling. I tråd med Friluftsloven-, Allemannsretten og Kulturminnelova er vi mange turgåere og kulturvern-interesserte, som håper at ansvarlige innenfor fylkeskommunen nå er sitt forvaltningsansvar bevisst.

Ingen ønsker igjen å besøke «Istrehågan» etter at nye «Voodoo-ritualer» er avholdt!

Kommentarer til denne saken