En 51 år gammel mann ble torsdag dømt i Vestfold tingrett til over fire års fengsel for voldtekt av ei mindreårig jente i 2009. Mannen anker dommen.

Hans forsvarer, advokat Jonny Sveen, opplyser til NTB at dommen ble bestemt anket fredag ettermiddag.

51-åringen ble dømt til fire år og tre måneders fengsel. Aktor, statsadvokat Håvard Kalvåg, la ned påstand om fengsel i fire år og seks måneder.

I tillegg er mannen dømt til å betale fornærmede 200.000 kroner i oppreisning.

Voldtekten han er dømt for skjedde i familiens bolig i Larvik kommune. Den fornærmede jenta er datter av tiltaltes tidligere samboer og bodde sammen med dem.

«Det er åpenbart at overtredelsen må ha vært skremmende for henne, og den har påført henne psykiske plager som hun fremdeles sliter med den dag i dag», skriver konstituert tingrettsdommer Roger Edvard Rosvoll i dommen.

Først henlagt

Hovedforhandling ble holdt 5. til 7. februar. Mannen erkjente seg ikke skyldig. Retten fikk høre forklaringer fra 13 vitner, inkludert den rettsoppnevnte sakkyndige.

Saken ble henlagt sommeren 2009 som intet straffbart forhold bevist. Det skjedde en måned etter at voldtekten ifølge tiltalen fant sted.

Den ble senere gjenopptatt av politiet som innhentet en uttalelse fra en lege ved sykehuset i Tønsberg. Uttalelsen ble journalført i juli 2009 etter samtale med mor og datter som oppsøkte sykehuset.

Opprettholdt av statsadvokaten

I perioden 2010 til 2015 var det liten eller ingen kontakt mellom tiltalte og fornærmede. I desember 2015 tok han imidlertid kontakt med henne og sendte blant annet en rekke meldinger med seksuelt krenkende innhold.

Etter noe etterforskning ble voldtektssaken henlagt i 2016 etter bevisets stilling, men statsadvokaten opprettholdt henleggelsen etter klage fra bistandsadvokaten.

Sveen opplyser at nye opplysninger gjorde at saken ble gjenopptatt i 2018. Politiet fortsatte sin etterforskning og statsadvokaten tok ut tiltale.

Det fremgår av dommen at 51-åringen er uten fast arbeid og har et betydelig rusproblem. Han er domfelt ni ganger tidligere for blant annet vinnings-, narkotika – og voldslovbrudd.


(©NTB)