I tillegg skal mannen betale en bot på 320.000 kroner, det samme beløpet han søkte om og fikk. Dommen er i tråd med aktors påstand.

I dommen heter det at mannen var styremedlem i en modellbilklubb som søkte Lotteri- og stiftelsestilsynet om 320.000 kroner i kompensasjon for tolv arrangementer som ble avlyst våren 2020.

Krisesituasjonen våren 2020 gjorde at tilsynet i utgangspunktet ikke krevde dokumentasjon ved selve søknaden, men skulle føre kontroll etterpå. Mannen søkte om 320.000 kroner i kompensasjon på vegne av foreningen. Det fikk de innvilget, og pengene ble utbetalt.

I november 2020 ble mannen imidlertid anmeldt for grovt bedrageri, og i juni 2022 ble han tiltalt. Han nektet straffskyld, men retten peker blant annet på at det ikke finnes et eneste skriftlig eller digitalt spor etter planleggingen av arrangementene. Det er til tross for at flere av dem skulle finne sted over flere dager. Derfor mener de at arrangementene var helt fiktive.

Heller ikke noen av vitnene fra modellbilmiljøet hadde hørt noe konkret om arrangementene. Ikke engang styrelederen hadde hørt om planene for arrangementene, eller avlysningen av dem, før den dømte mannen søkte om støtte. I tillegg oppga mannen at det var planlagt langt flere arrangementer enn det som var vanlig for klubben.

Mannen er dømt for grovt uaktsomt bedrageri ved en tidligere anledning, og har i tillegg to andre dommer mot seg.