Hvert år deler Sparebank 1 Stiftelsen BV ut store midler til gode formål. Nå ønsker stiftelsen flere søknader fra lokale lag, organisasjoner og foreninger.

Det forteller de i en pressemelding, der de innstendig ber flere søkere om å melde seg.

– Det legges ned en betydelig dugnadsinnsats av veldig mange ildsjeler rundt om i lag og foreninger i Larvik-distriktet. Vi ønsker å bidra med gavemidler for å realisere både store og små prosjekter som kommer innbyggerne i Larvik og omegn til gode, sier daglig leder Gisle Dahn i Sparebank 1 Stiftelsen BV.

LES OGSÅ: Har fått 320.000 kroner til et nytt prosjekt: – Vi har fått flere forespørsler

Gir av overskuddet

Hvert år deler stiftelsen ut gaver til allmennyttige formål.

Det kommer godt med for lag og foreninger i Larvik. I fjor tildelte stiftelsen 2,1 millioner kroner til prosjekter i Larvik-området.

– Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i lokalsamfunnet, sier lokalbanksjef for Larvik og Sandefjord, Bjørn-David Jelle.

På bankens nettsider finner du søknadsskjema. Der kan du også lese mer om vilkårene. Det deles ut midler flere ganger i året, men neste søknadsfrist nå, er 1. oktober.

Alle kan søke

Hvert år får de mange søknader til idrettsformål, men de oppfordrer også andre til å kontakte dem, og ramser opp ulike prosjekter de kunne tenkt seg å se flere av:

– Prosjekter innenfor kultur, friluftsliv, humanitære tiltak, helseformål, samfunnsutvikling, utdanningsprosjekter, forskning samt klima, miljø og naturvern er velkomne til å søke om støtte, skriver de.

Her er det bare å bruke fantasien, så lenge tiltaket vil komme flere til gode. Lokalbanksjef Jelle forteller at de færreste får avslag, så lenge søknaden er godt begrunnet og prosjektet oppfyller kriteriene.

LES OGSÅ: Nå har banken stengt døra: – Dette gir kunden riktigere og bedre service

– Det er alltid hyggelig for oss i stiftelsen å kunne bidra med støtte lokalt. Nå gleder vi oss til å få inn mange søknader, så vi kan finne nye gode formål å bidra med midler til, sier daglig leder Gisle Dahn.

LES OGSÅ: Dette populære stedet står i fare for å bli stengt: – Det er mye jobb, få til å gjøre den, også koster det penger