Hver åttende handlepose med mat havner rett i søpla hjemme hos forbrukerne. Matvarebransjen vil hjelpe oss til å kaste mindre mat.

Matkastingen tilsvarer 5.800 kroner for en gjennomsnittshusholdning, ifølge tallene fra matbransjens prosjekt ForMat. Matsvinnet er imidlertid redusert siden 2010.

Prosjektet, som har laget en oversikt over omfanget av matkasting i Norge de siste seks årene, legger fram sin sluttrapport på en konferanse tirsdag.

Bransjen har ikke nådd målet om bidra til å redusere matkastingen med 25 prosent de siste seks årene. Det ble kastet 12 prosent mindre mat i antall kilo per innbygger i fjor enn i 2010. Til sammen ble det kastet 355.000 tonn spiselig mat fra matindustrien, grossister, dagligvarehandel og husholdningene i 2015.

LES OGSÅ: Brøt seg inn på skole – stjal mat – tatt etter elementært detektivarbeid

Du og jeg er verst

Det er folk flest som er verstingene. Rester fra gryter og tallerkener samt frukt og grønnsaker havner altfor ofte i søppelet. En liten trøst er det at vi er blitt litt flinkere til å spise opp maten vår. Folk flest kastet 9 prosent mindre mat hjemme i fjor enn i 2010, men fortsatt står forbrukerne for 60 prosent av matsvinnet.

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonsansvarlig i ForMat, sier bransjen arbeider for å redusere svinnet i hele kjeden, ikke bare i butikkene eller hos produsentene.

– Vi skal hjelpe forbrukeren til å kaste mindre mat, ved å sørge for riktig emballasje, størrelse på pakningen, god informasjon om holdbarhetsdato og riktig oppbevaring, sier hun til NTB.

– Det er først når vi har en endring i atferd og holdninger hos forbrukeren at vi vil se store forbedringer, fortsetter hun.

Ifølge sluttrapporten, er forbrukerne i ferd med å endre holdninger til det bedre. Færre sier nå at de kaster mat bare fordi den er gått ut på dato.

LES OGSÅ: Foreslår å legge ned to lensmannskontorer i Vestfold

Et klimaproblem

Tapet fra matsvinnet utgjør 20 milliarder kroner årlig. Det er også et betydelig klimaproblem. Utslippene fra produksjon, innpakking og distribusjon av maten som blir kastet, tilsvarer en utslipp fra en firedel av personbiltransporten i Norge.

Men selv om det totale matsvinnet går ned, har ikke de økonomiske tapene og klimautslippene blitt redusert like mye. Svinnet har nemlig økt for relativt dyre og klimabelastende produkter, slik som kjøtt, melk og ost.

Bak ForMat-prosjektet står Matsvinn AS, et selskap eid av mat- og serveringsbransjen. Østfoldforskning har fått i oppgave å kartlegge og analysere omfanget av og årsaker til matsvinnet i Norge.

Selv om prosjektet nå avsluttes, fortsetter Matvett arbeidet for å redusere matsvinnet. En bransjeavtale ventes å være klar til undertegning i mars neste år.

Flere er imidlertid utålmodige og ønsker å legge mer press på bransjen. Kristelig Folkeparti vil i høst foreslå at det utredes en lov som pålegger butikker å gi bort spiselig mat, i stedet for å kaste den.

LES OGSÅ: Denne datofeilen tar kaka! (+)