Mattilsynet har, via Matportalen.no, et blåskjellvarsel for dem som ønsker å plukke skjell til egen bruk.

Mattilsynet har målepunkt i Larvik og Tønsberg, og begge steder sier varselet det samme:

– IKKE spis skjell.

Varselet gjelder til og med fredag 15. juli.

Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt skal være kontrollert og trygge.

Kvalme, diaré og oppkast

Begge steder er det funnet DSP-toksiner i skjellene.

– Symptomer er kvalme, diaré og oppkast, skriver Mattilsynet.

I prøvene fra Tønsberg ble det også funnet Dinophysis acuta, som også gir diaré.

Skjell lever av å filtrere partikler og fordøye næringsinnhold et fra disse. Mikroskopiske encellede planktonalger er viktig mat for skjellene. Det finnes mer enn 4.000 beskrevne arter av planteplankton i havet. Rundt 80 av disse er potensielt giftige. Langs kysten av Norge finner du rundt 20 av disse 80.