I formiddag slo Mattilsynet og tollvesenet til mot Larvik Frukt & Grønt Eksotisk Mat på Torget etter mistanke om at de solgte varer som er fraktet inn i landet på ulovlig vis. Da det ble funnet sigaretter man mistenker er smuglerrøyk, ble også politiet tilkalt. Det ble også brannvesenet da det ble oppdaget manglende rømningsveier.

– Vi har beslaglagt mindre mengder med kjøtt og ost, opplyser avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Vestfold, Kjersti Søli.

Under kontrollen kunne butikkdriver ikke dokumentere at varene, cirka 12 kilo kjøtt, cirka 5,5 kilo ost og 60 beger med yoghurt, var lovlig importert til Norge.

– Det er ikke uten grunn vi har tatt beslag i varene, opplyser Søli, og viser til at det er knyttet strenge krav til hvilke animalske varer man tar inn i landet og hvordan varene blir transportert. Dette av hensyn til trygg mat.

– Det kan gi sykdom hos folk, påpeker Søli, og viser til at ulovlig mat kan inneholde bakterier, og bli farlig fordi det er transportert feil.

LES OGSÅ: Mette og Øyvind kjempet for husdrømmen i over seks år – nå har de gitt opp: – Vi kunne ikke fortsette i evigheter

Ransaker på flere adresser nå

Politiet ble tilkalt da tollvesenet fant det de antar er ulovlige sigaretter. De siste timene har politiet ransaket på flere adresser etter funnet i butikken på Torget.

– Tollvesenet har anmodet om bistand fra politiet, opplyser oppdragsleder Espen Reite.

Han opplyser også at det er foretatt utlendingskontroll hos virksomheten.

Tollvesenet var med på aksjonen med Mattilsynet og fant mistenkelige varer.

– Vi har funnet sigaretter og på bakgrunn av dette har politiet blitt tilkalt, opplyser seksjonssjef ved Sandefjord tollsted, Sven Ferstad.

Den ansatte på jobb kunne ikke dokumentere at disse varene er fortollet.

Sigaretter og tobakk lå gjemt i ryggsekk under disken

Tollvesenets leder for aksjonen, tolloverinspektør Gerd Schrøen ved Sandefjord tollsted, opplyser at tollerne fant både sigaretter og tobakk under aksjonen – varer de tror har blitt omsatt ved ulovlig salg.

– Vi mistenker at de selger smuglerrøyk, som de har smuglet inn til landet, sier hun.

Tollvesenet har ikke forsøkt å kjøpe røyk i sivilt før aksjonen.

– Vi gikk bare inn og legitimerte oss, forteller hun.

Det som antas å være smuglervarer, var forsøkt skjult i butikken.

– Det ble godt gjemt under disken i en ryggsekk, opplyser hun.

Underveis i kontrollen ble det oppdaget manglende rømningsveier, noe som førte til at branntilsynet ble tilkalt.

LES OGSÅ: Politiet advarer foreldre: – Mange blir sjokkerte når de hører hva som foregår

Har funnet ulovlig kjøtt tidligere

Bakgrunnen for at Mattilsynet slo til mot butikken, var en tidligere kontroll av virksomheten.

– Vi har vært på virksomheten tidligere og beslaglagt varer. Det er en virksomhet vi har fulgt opp på det punktet, opplyser Søli.

Mattilsynet har inntil videre beslaglagt varene og gitt driver en kort frist for å dokumentere at de er importert på lovlig vis. Varene var ikke slik merket som reglene krever. Under kontrollen kunne ikke den ansatte dokumentere at varene var lovlige.

– Animalske varer er et viktig sjekkpunkt, påpeker avdelingslederen, og viser til kontrollene Mattilsynet gjør hos virksomheter.

Av merkingen skal det fremgå av det er lovlig importert og transportert på en trygg måte.

– Hvis ikke varene blir dokumentert, blir de destruert, sier hun.

For virksomheten vil dette kunne få konsekvenser i alt fra pålegg, virksomhetskarantene og i verste fall politianmeldelse.

Østlands-Posten har forsøkt å finne ut hvem som er innehaver og har gjort forsøk på å nå vedkommende, uten å lykkes. Det har heller ikke lykkes Tollvesenet å oppnå kontakt med innehaver.