Maud (23) reagerer på hvordan hendelsen ble omtalt i avisa: – Det er viktig å tørre å snakke om, men det er også viktig å gjøre det på riktig måte

Maud (23) mener måten vi snakker om psykisk helse og selvmord på må endre seg: – Det siste vi vil ha er jo en slags smitteeffekt.