Nå holder partiene i Larvik på med å sette opp lister over interesserte som gjerne vil velges inn i lokalpolitikken. De som sitter der i dag har en høy gjennomsnittsalder og er ofte ferdig som småbarnsforeldre. Det er jo ikke lett å kombinere oppfølging av små barn med politikk, særlig om møtene skal foregå på kveldstid.

I formannskapet 7. september løftet MDG et forslag om å legge politiske møter på dagtid. Forslaget falt.

Målet var at flere skal kunne være med i politikken ved å bruke den vedtatte retten til å bli kjøpt fri fra arbeidet. Politikk er ikke bare frivillig idealisme, det er også hardt og samfunnsnødvendig arbeid. Og skal lønnes deretter.

Mange har ikke anledning til å stille på møter på kveldstid. Dagmøter vil derfor styrke lokaldemokrati, mangfold, likestilling og gi mulighet for mange flere meninger. Dette er selve bærebjelken i vårt demokrati og er den prinsipielle kjernen i forslaget. Som sagt, partiene jobber med å få folk til å stille på valglister i disse dager. Forslaget skulle åpne for en bredere rekruttering.

Dagmøter vil gjøre at de som ikke kan ta i bruk kveldene til møteaktivitet kan engasjere seg: Innbyggere i andre livsfaser enn den tradisjonelle kommunepolitikeren, unge mennesker, småbarnsforeldre, enslige forsørgere og flere kvinner. Også for innbyggere med et bredt sosialt og frivillig engasjement fra før av, som kjenner byen fra ulike interessefelt, men som er mer enn nok engasjert på kveldstid allerede. Og studenter! De mister ikke eksamensretten for å være lokalpolitisk engasjert.

Når grupper i befolkningen ikke har reelle muligheter til å delta, må vi tenke nytt. Vi må legge til rette for at flest mulig kan få likest mulige muligheter for deltakelse. Vi trenger en større forskjellighet inn i lokalpolitikken. Vi må bryte ned de barrierene som gjør at noen sier nei til en forespørsel om å engasjere seg i politikk og stille på en partipolitisk liste, til tross for at de burde sagt ja. Dagmøter er et viktig skritt i den retning.

Det vi ønsket å oppnå med vedtaket var å få inn flere typer politikere. I tillegg ville vi heve fanen for likestilling og inkludering. Dette bringer nye perspektiver inn i lokalpolitikken og det skal gudene vite vi trenger i Larvik. Dagmøter i kommunestyret vil på sikt sikre en ny, bedre og mer mangfoldig rekruttering!

Er det ikke slik at det er en forskjell i mulighetene til å dra hjemmefra på et møte for en gift mann eller kvinne med barn, enn for en enslig kvinne eller mann med barn? Er det ikke slik at det er enklere å engasjere seg når ungene ikke bor hjemme lenger? Det som er enkelt å organisere for noen er vanskelig eller umulig for andre. Hvorfor skal disse ekskluderes fordi det er møter på kveldstid?

Likestillingssenteret har gitt sin anbefaling som er sendt til alle kommunene, et av dem er:

«Vurder den gylne middelvei – noen ganger kan en kombinasjon av dagsmøter og kveldsmøter sikre bedre inkludering av alle folkevalgte. Flere møter på dagtid vil sikre bedre inkludering av særlig småbarnsforeldre.»

Forslaget om å gjennomføre politiske møter på dagtid, så langt det lar seg gjøre, falt – det fikk en eneste stemme i tillegg til MDGs. Fra Aps Pia Susanne Jørgenvåg Jensen.

I Tønsberg skal nå alle kommunestyremøter etter valget neste år foregå på dagtid. I Larvik holde vi på det gamle.

Miljøpartiet De Grønne hadde håpet at færre kveldsmøter ville føre til at flere småbarnsforeldre kunne engasjere seg i lokalpolitikken.