Jeg ble også skuffet over at dobbeltspor gjennom Vestfold ligger an til å bli utsatt, og spesielt strekningen som er planlagt gjennom Larvik by. Som stortingsrepresentant for Vestfold er det en selvfølge for meg å arbeide for å få bygd ferdig de siste etappene som gir to jernbanespor fra Oslo til Skien. Dette har vi arbeidet for å få til i flere år. Vi har fått utbygging av dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg (indre InterCity), på denne strekningen er Vestfold en nasjonal vinner.

Når regjeringen først skal bli kritisert for utsettelsen, er det underlig at det er MDG som kommer med kritikken. Deres stortingskandidat Harald Moskvil går hardt ut i ØP den 27. mars og tar til orde for å bygge ned matjord uten at det vil få flere til å ta toget. Får Moskvil det som han vil, blir noe av vår beste matjord bygd ned uten at det gir noen som helst miljøeffekt.

Den viktigste etappen for å få flere til å ta toget i Vestfold og Grenland ligger mellom Stokke og Sandefjord. Denne strekningen ligger inne i Nasjonal Transportplan, og vil bli bygd. Når denne strekningen er ferdig utbygd vil vi få to tog i timen hver vei mellom Skien og Oslo. Det er en dobling av dagens tilbud, en viktig målsetting vi har hatt, og den viktigste gjenstående etappen for å få flere av oss til å ta toget fremfor bil.

Jeg er skuffet over at utbygging av dobbeltspor i våre tre byer ser ut til å bli utsatt, men de strekningene vil ikke gi flere togavganger. Jeg vil likevel arbeide for full utbygging av Vestfoldbanen fordi de gjenstående strekningene båndlegger store arealer i Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Båndleggingen begrenser utviklingen av byene, samtidig som dobbeltspor har en sikkerhetsmessig viktig side.

Vi er opptatt av å bygge dobbeltsporet ferdig gjennom Vestfold, men vi må også klare å løfte blikket og se hva som gir størst nasjonal effekt. Å knytte Vestfoldbanen sammen med Sørlandsbanen mener jeg bør ha høy prioritet slik at det blir mulig å ta toget fra Vestfold til Kristiansand uten å måtte reise via Drammen, slik en må i dag. Denne etappen vil gjøre at flere av oss velger tog fremfor bil, og vil få en direkte miljøgevinst.

Jeg forstår – og deler – utålmodigheten etter å få bygd de siste etappene mellom Tønsberg og Larvik, men lar meg forundre over at et parti som MDG kritiserer regjeringen så hardt for å foreslå en utsettelse av å bygge ned matjord uten at det øker folks bruk av kollektivtilbudet.

Denne regjeringen har virkelig satset på samferdsel. Budsjettet er doblet i regjeringsperioden, og har hatt en betydelig større vekst enn de fleste andre politikkområdene. I tillegg til å øke budsjettene har regjeringen funnet løsninger som gir større utbygginger på kortere tid til lavere kostnad. Nye Veier har vist seg å være en suksess. Nå skal jernbanen også bygges ut etter de samme prinsippene.