I år kommer nærmere 100 liv til å gå tapt i trafikken, menneskeliv vi aldri får tilbake. Mange av de helt uskyldige ofre for andres egoistiske valg.

De siste par årene har vi dessverre sett en økende og farlig trend – unge som filmer seg selv bak rattet mens de råkjører og legger det ut på sosiale medier som TikTok og Snapchat.

Denne trenden bekymrer Ung i Trafikken. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men du risikerer også å ta livet av helt utenforstående mennesker. Kjører du i 80 kilometer i timen og bruker telefonen i fem sekunder, har du kjørt 110 meter. Det tilsvarer lengden på en fotballbane.

Det er lett å tenke at «en trafikkulykke skjer ikke meg» – slike holdninger er ikke tilstrekkelig. Faktisk kan hele tre av ti dødsulykker i trafikken kobles til mobilbruk, og hittil i 2021 er 7953 bøtelagt for ulovligheten. 937 av de er i aldersgruppen 16–24 år. Noe som er en økning sammenlignet med fjoråret.

En undersøkelse Norstat har utført for Frende i 2020 viste at 43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører. Og det er de yngste som er verst ifølge undersøkelsen, hvor 2 av 3 ungdommer i aldersgruppen 18–29 år sier de sjekker mobilen ofte eller innimellom.

Men hvorfor må vi stadig vekk sjekke mobiltelefonen?

Svaret er at vi er avhengig. Atferds- og hjerneforskning gir oss innsikt i hvorfor mobiltelefonene våre kan etablere avhengighet, og hvorfor vi bare «må» sjekke mobilen mens vi kjører.

Dersom vi får likes eller kommentarer etter besøk på Instagram, vil det kunne utløse en berusende følelse fra belønningssenteret i hjernen. Når vi sjekker mobilen utskiller hjernen dopamin, og når vi gjør noe som føles godt, så øker sjansen for at vi gjentar denne handlingen.

Dopamin-kick er deilig, og vi forstår at det er fristende å sjekke «snappen» fra en venn, men mobilbruk i trafikken er som du skjønner farlig. På bakgrunn av dette har Ung i Trafikken satt i gang en kampanje i sosiale medier som gjør at vi kommer i dialog med ungdommen om tematikken ulovlig mobilbruk under kjøring. Vi håper dette kan bidra til at du ikke mister noen du er glad i.

Ditt og mitt liv er mye mer verdt enn et sekunds uoppmerksomhet fra en sjåfør som ser på mobiltelefonen under kjøring. Verken du eller jeg har noen å miste i trafikken.