Det heter da for pokker Batteritomta! Eller?

FLOTT TOMT: Dette bildet fra 2002 viser at stranda ikke kom med hotellet, men at et gjerde gjorde stranda mindre enn den er i dag. Artikkelforfatteren hevder ganske hardnakket at det korrekte navnet på stranda er «Batteritomta».

FLOTT TOMT: Dette bildet fra 2002 viser at stranda ikke kom med hotellet, men at et gjerde gjorde stranda mindre enn den er i dag. Artikkelforfatteren hevder ganske hardnakket at det korrekte navnet på stranda er «Batteritomta». Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg har vært på Batteristranda, sier folk. Batteristranda! Området rett vest for Farris Bad heter da vitterlig BatteriTOMTA! Ikke den fisefine avarten av nyere alder?

DEL

MeningerJeg har evnen til å irritere meg over det andre kanskje vil kalle trivielle ting. Det innrømmer jeg. Og bruken av ordet Batteristranda er et godt eksempel. At vi i Østlands-Posten er blant hovedsynderne har ikke gjort ting bedre. Men jeg har som regel skrevet det på kontoen for uvitenhet blant unge sommerfrilansere og journalister utenbys fra.

Samtidig som jeg etter beste evne har forsøkt å spre kunnskapen i huset. Tomta! Tomta! Tomta!

Dog til oppsiktsvekkende lite forståelse til tider.

Med deler av oppveksten på Langestrand har jeg følt meg berettiget til å ha ganske sterke meninger om emnet.

Men da jeg på et morgenmøte faktisk møtte motstand fra ei som også mente seg berettiget til det samme, følte jeg at jeg måtte gå grundigere til verks. Skaffe bevismateriale for mine påstander.

Det heter da for pokker Batteritomta! Eller?

Stor endring fra 2007

Teorien min er at navnet Batteristranda kom med utbyggingen av hotellet. Noen tror jo faktisk at det ikke var strand der før den tid. Det var det! Riktignok var den litt mindre ettersom området der hotellet er i dag var sperret av med et gjerde, men like fullt. Det var ei strand der.

Men ved siden av det flotte hotellet var selvsagt ikke «tomta» bra nok. Nei, nå skulle vi bli fine på det.

Det første dykket blir foretatt i ØPs digitale arkiver. Som ikke går lenger tilbake enn til 1997, men allikevel. Jeg regner med det vil gi meg en pekepinn.

Søket gir meg ikke helt det jeg håper på. Det viser at både «Batteritomta» og «Batteristranda» ble brukt i årene før årtusenskiftet. Men med overvekt av «tomta». 38 mot 30 i favør av «tomta» før år 2000.

Det virker ikke som noen av journalistene er konsekvente, men bruker «tomta» og «stranda» om hverandre.

Én ting er imidlertid svært påfallende med søket. Når diskusjonen om det nye hotellet begynner, går bruken av «tomta» samtidig drastisk ned. Fra 2007 blir forskjellen enorm. Allerede i 2009 trenger man for eksempel knapt to hender for å telle antall artikler der «tomta» brukes. I 2017 finner jeg ikke en eneste artikkel med ordet «Batteritomta». Navnet er radert ut!

Jeg føler at teorien min i hvert fall delvis er bekreftet.

Het Nilsestranda

Etterforskningen går kjapt videre til Wikipedia som hevder at begge navnene kan brukes. Og som ellers kan opplyse at navnet kommer av et gammelt kystbatteri med flere kanoner som ble lagt her tidlig på 1700-tallet. I tider med ufred skulle batteriet forsvare og sikre Fritzøe jernverk, som blant annet produserte både kanoner og kuler.

Greit det, men ikke oppklarende nok. Jeg håper at en telefon til leder av Langestrand Nyttige Selskab, Ragnar Ridder-Nielsen, vil hjelpe.

Det gjør det ikke. I hvert fall ikke min sak.

– I gamle dager var det bare strand helt vest omtrent der undergangen er. Det området var privateid, og tilhørte altså ikke Treschow. Den stranda mener jeg ble kalt Nilsestranda, innleder han.

– Så ble eiendommen du er interessert i først bare kalt Batteriet. Når området skulle utvikles ble det hetende Batteritomta. Og da plankestablene forsvant en gang på 70-tallet, og stranda ble tatt i bruk, ble nok begrepet Batteristranda brukt første gang. Men nok hovedsakelig av lokale Langestrand-beboere.

– Men jeg, og flere med meg som har bodd på Langestrand, har alltid omtalt stranda som Batteritomta. Lenge etter 70-tallet. Og arkivene til ØP viser at det først er fra 2007 at «stranda» virkelig har tatt over for «tomta».

– Navneendringer skjer gradvis. Og det er nok først da området ble en bystrand for flere enn de som bor på Langestrand at navnet virkelig har festet seg. Jeg tror uansett du vil få problemer med å overbevise folk om å bruke navnet Batteritomta på stranda i dag, sier Ridder-Nielsen som har bodd på Langestrand i 35 år.

– Så du bruker selv navnet Batteristranda?

– Ja, jeg gjør det.

Nemesisen Nyhus

Noe molefonken sveiper jeg innom Per Nyhus' Larvik A-Å i et forsøk på å finne trøst, men registrerer med skuffelse at også han bruker «Batteristranda» i omtalen av området. Bestemt griper jeg telefonen og bestemmer meg for å si han noen Pauli ord.

– «Batteritomta» var passende den gang det var ei tomt. Nå ville det vært trist å kalle det for det. «Stranda» er mye mer passende i dag. Akkurat som Farris Bad-tomta som vi i dag kaller Badeparken. Begge navnene har jeg vært med på å forsøke å få innført, svarer han.

Aha! Så det er altså Per Nyhus som er min Nemesis. Det er han som har påført meg irritasjon og lidelse. Endelig vet jeg hvordan Odvar Schrøder Jensen føler det!

– Men man kan jo ikke bare bytte et navn på område sånn uten videre fordi det ikke oppleves som pent nok?

– Vi kan ikke ha navn som er misvisende. «Bolja» var det også mange som kalte stranda før. Men vi kan ikke leve med navn som er så gamle og utrangerte, mener Nyhus.

Han om det. Jeg synes Batteritomta er et flott navn på det som er ei flott strand. Og uansett hva Nyhus og Ridder-Nielsen måtte mene: Jeg kommer fortsatt til å dra til Batteritomta.

Men jeg skal jobbe med å ikke irritere meg like mye når jeg opplever det andre navnet i bruk. Det lover jeg.

Kanskje skal jeg også slutte med å snik-korrigere kollegaers artikler som omtaler stedet. Kanskje.

Artikkeltags