Gjestehavn i Indre havn

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Reguleringsplanen for etablering av en gjestehavn i indre havn er klar. Høyre har vært en del av flertallet som har sørget for fortgang i planene og det er en seier at det går an å få til noe raskere enn det byråkratiet vanligvis tilsier – bare viljen er tilstede!

DEL

KommentarReguleringsplanen legger også til rette for etablering av et sjøbad. Larvik Høyre gikk til valg både på en gjestehavn og et sjøbad i indre havn. Larvik har historiske røtter som en «badeby» og i Høyres program står det bl.a: «at sjøbadet bør bygge på disse tradisjonene - til glede for både innbyggere og tilreisende». 

Høyre vil at det tilrettelegges for vannaktiviteter som hoppe- og stupemuligheter, badstue og solbading i indre havn.  Høyre vil også at muligheten for et helårs bad med småbarnsfamilier som målgruppe vurderes. Både fordi det er behov for tiltak som gir aktivitet i indre havn hele året, og fordi småbarnsfamilier er en uttalt viktig målgruppe for kommunen å henvende seg til.

Det var «Løft Larvik» som tok initiativet til å få fortgang i etableringen av en gjestehavn. Uten dem hadde en nok en gjestehavn fremdeles kun vært en visjon. Høyre setter stor pris på initiativ av denne typen og dette er et godt eksempel på at samarbeid mellom kommunen, det private og frivillige nytter! Høyre håper å se mer av denne «løfte i flokk» mentaliteten i tiden som kommer. Det trenger vi!

Indre havn gir kommunen en unik mulighet. Det er ikke mange kommuner som har ledige, sjønære arealer beliggende midt i byen! Det er viktig at området utvikles på en måte som styrker Larviks konkurransekraft samtidig som området forblir tilgjengelig for allmennheten. 

I Larvik Høyres program er Fjordbyvisjonen viet et eget kapitel, og her står bl.a at

«vi vil at indre havn skal utvikles til å bli en naturlig del av sentrum med fokus på rekreasjon, fritidsaktiviteter og opplevelser, hvor grønne og blå lunger ivaretas. Det må samtidig tilrettelegges for detaljhandel, kafeer og yrende liv, alt i rammen av åpenhet mot fjorden». 

Undertegnende representerer Høyre i styringsgruppa for indre havn og det blir en gledens dag å skulle lose reguleringsplanen for etablering av en etterlengtet gjestehavn i indre havn gjennom i kommunestyret.

For Høyre er det opplagt at det å snarest tilrettelegge for ytterligere båt- og badeliv vil øke kommunens attraksjonskraft.

Artikkeltags