Gå til sidens hovedinnhold

Bred og åpen informasjon

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Larvik havn er igjen havnet i det offentlige søkelyset. Nå er det støyproblematikk som er løftet fram. Ingen ny problemstilling, men aktualisert etter flere protester fra beboere de siste månedene. ØP fortalte om problematikken sist uke, da leder i Tenvik Vel, Karoline Beate Dalegården Skøien, fortalte om hvordan støyen oppleves fra sitt ståsted.

Aktiviteten har vært stor og til tider følelsesladet i kommentarfelt og på sosiale medier. Dessverre er meningene ikke bare ført fram i hyggelige former, men også i en grad som gjorde at den samme vellagslederen fortalte i ØP i går om ufine meldinger rettet mot person og ikke sak.

For det første – det er flott at enkeltpersoner, vellag og organisasjoner engasjerer seg. Da vil det naturlig nok komme en debatt i etterkant. Det er da også ønskelig, men det er trist at engasjement går over i sjikane. Det ødelegger enhver debatt, og en må bare nok en gang mane til å holde diskusjonene på et saklig nivå.

Fakta og god informasjon er en av bærebjelkene i en saklig og god offentlig debatt. Da er det viktig at aktørene legger opp til en åpen dialog og informasjon.

I denne saken ligger nå ballen hos Larvik havn. Som har kommet skeivt ut i forhold til offentligheten. De som har klaget er blitt invitert til et informasjonsmøte i dag, onsdag ettermiddag. Det er bra, men det er helt på sin plass når det reageres fra flere hold at dette ikke er et pip åpent møte lagt til et tidspunkt da det er mulig for folk flest å delta.

Og selv om vi ikke tror at havnesjef Jan Fredrik Jonas og hans folk vil holde noe skjult for offentligheten, så har de selv sørget for at mistanken om det får grobunn.

Nå reageres det fra flere hold, Både Erik Sørensen i Bedre Larvik og Venstres Hallstein Bast løfter dette fram, og Bast har nå bedt om at det blir holdt en orientering i neste formannskapsmøte om støyutfordringene.

Det hører også med til historien at ØP fikk nei fra havnesjefen da vi ønsket å livestreame møtet i dag – fordi det var for kort varsel.

Vårt råd til havnesjefen er klart – kall snarest inn til et åpent informasjonsmøte!

Larvik havn har alt å vinne på å gjøre det. For når det nå bør komme en debatt om både støy og andre forhold ved virksomheten ved Larvik havn så er det et kort som trumfer alle andre – åpenhet.

Kommentarer til denne saken