Har verdier mistet verdi?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nå er det nesten slik at hver mann og kvinne bør gjennomgå sine verdier for å finne ut hvor man befinner seg i et stadig skiftende politisk verdilandskap, skriver Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen.

DEL

MeningerNå er det nesten slik at hver mann og kvinne bør gjennomgå sine verdier for å finne ut hvor man befinner seg i et stadig skiftende politisk verdilandskap, der politiske partiers sentrale verdier ikke lenger er faste og forutsigbare, men er gjenstand for og et resultat av politisk hestehandel.

Verdiene kan tilpasses forskjellige politiske behov og forskjellige tider. Og som forventet, verdier er blitt som sannheter. Det finnes bestandig en sannhet; en alternativ sannhet og det finnes en alternativ verdi som kan brukes til et passende formål.

Interessen for verdier skjøt fart etter at KrF, satte i gang sitt veivalgs-prosjekt: Lederen Hareide ville ha partiet inn i regjering. 4%-partiet ville ha mer makt. Skulle partiet vende seg mot høyre eller venstre for å oppnå regjeringsmakt?

Hareide ønsket å skape et varmere samfunn og det ville han samarbeide med Ap og Sp om i regjering. På venstresiden i norsk politikk fantes de varme verdiene, mente han.

Siden dette innspillet har den politiske debatten dreid seg om verdier. Varme og kalde verdier. Hva det nå enn kan være. De fleste partier har meldt seg på. Men størst engasjement synes det å være i Høyre som kastet selve demokratiet inn på bordet.

Statsministeren sa at dersom Hareide feller regjeringen, så kunne det oppfattes som et angrep på demokratiet. Eller heller et angrep på henne? For å omskrive et sitat fra Ludvig 14.: Demokratiet, det er meg.

Verdidebatten kulminerte da hun som en slags eneveldig soldronning, helt uventet kastet inn abortloven i iveren etter ikke å måtte gå av. Paragraf 2c i abortloven ble ganske plutselig allemannseie. Den omtaler abort etter 12 uke, og gir kvinnene det siste ordet om abort skal utføres eller ikke. Den kunne hun tenke seg å hestehandle med KrF om. Hun har heldigvis blitt møtt med motbør fra eget parti med den modige Unge Høyre lederen Sandra Bruflot i front.

At kvinnene skal bestemme over sin egen kropp, har vært den viktigste verdien i kvinnefrigjøringskampen fra 1970-tallet, og det er utvilsomt den viktigste årsaken til at kvinneopprøret lyktes. Det var derfor som å vifte med en rød klut foran ville okser, å foreslå endringer i abortloven som kunne oppfattes som en reduksjon i kvinnenes rettigheter.

Det burde statsministeren ha forstått, med den erfaring hun hadde siste gang hun prøvde å sloss mot rasende kvinner i kampen om reservasjonsretten.

Vern av det ufødte liv blir sett på av KrF som en kristen verdi. Det er det vel neppe, siden både islam og jødedommen er like strenge eller strengere enn kristendommen i abortspørsmål. Det føyer seg inn i diskusjonen om hva som er kristne verdier. Verdier som de kristne selv hevder har formet oss og vår nasjon.

Når så de kristne prøver å forklare hvilke verdier det dreier seg om, hvilke verdier som er typisk kristne, så får de problemer.

Hvem er det som velger ut dagens kristne verdier, er det vanskelig å si. For når det gjelder å være uenige om verdier, så har de kristne god erfaring. Kriger har blitt ført om kristne verdier. Hekser er blitt brent. Utenfor den Norske kirke var det 339 492 medlemmer i andre kristne trossamfunn i 2017. Og kristne trossamfunn er det mange av. Og det som skiller dem, er kanskje verdier?

Kristne verdier bare et tema i et omfattende verdispekter som fanget interessen i de mange ekstraordinære fylkesårsmøtene i KrF. Møter som ble avholdt for å finne veien, sannheten og det nye politiske livet. Paragraf 2c overskygget all annet. Og initiativet om å innlede en hestehandel om bl.a. paragraf 2c, fikk flertall i den endelige avstemmingen. Andre verdier under Hareides og Høyres verdiparaply: nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar ble knapt berørt.

De fattige, de hjemløse, flyktningene, asylsøkerne, menneskerettighetene, klima og miljø er jeg redd for må gi tapt i kampen om førsteplassen i de kommende sonderingene som ser ut til å få alle hestehandelens særtrekk ved seg: Den foretas nærmest usett uten forutgående undersøkelser eller forankring. En handel der aktørene er beruset av egen tungetale, og der både kjøper og selger vil føle seg lurt i ettertid.

Når Erna Solberg på vegne av Høyre hestehandler med verdier, kan hun i iveren støte bort sine egne og mange andre fra politikken.


Artikkeltags