Mens det er rift om barnehageplassene i Stavern, har Madeleine (33) to plasser der hun helst ville byttet bort

Madeleine Innholt Halle skulle helst hatt barna sine i en barnehage rundt Nanset der hun bor. Isteden må hun oppta to plasser i Stavern.