Mens tusenvis av henvendelser renner inn, har Ulf 100 ansatte på hjemmekontor: – Det har skjedd utrolig mye på kort tid

Det er lenge siden NAV har hatt så mye å gjøre som nå, men kontorlokalene deres står nesten tomme.