Her forleden dag hadde jeg behov for å reise kollektivt fra Langesund til Larvik. Jeg tok fram min mobiltelefon, startet en App som heter «EnTur», og Appen visste med en gang at jeg befant meg i Langesund slik at jeg kun hadde behov for å fortelle hvor jeg ønsker å reise. Umiddelbart kom det opp en reiserute med buss og tog og med noen få tastetrykk kjøpte jeg en billett for hele reisen. Bussen tok meg til Porsgrunn stasjon og derfra med tog. Jeg tenkte at en togtur fra Porsgrunn til Larvik tar tid, så jeg hadde med meg kaffe og niste. Før jeg omtrent rakk å sitte ned var vi fremme i Larvik. 13 minutter tok turen fra Porsgrunn til Larvik, en reduksjon i reisetiden på 20 minutter. Med 4 felts motorvei og dobbeltsporet jernbane mellom de to byene skjer det virkelig noe med arbeidsmarked og næringsutvikling i Larvik og Grenland distriktet. Da jeg vokste opp var det uendelig langt å reise til Porsgrunn, mens Tønsberg var «rett borti gata» selv om avstanden i km var lik. Det er verdt å nevne at mitt endestopp denne dagen var Ula, men jeg tok ikke sjansen på å reise kollektivt helt fram. Da ville jeg nok bli stående på Klåstad å vente veeeeldig lenge på neste buss eller måtte gå de siste 5 km

7,4 milliarder kostet den nye jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Larvik og noen vil nok mene at dette er i overkant dyrt for en strekning på 22 km. Men i et 100 års perspektiv vil dette være en kjempegod investering. Spørsmålet nå er om denne strekningen blir liggende der ensom uten en videreføring i begge retninger? På et eller annet tidspunkt ble ideen om Intercity unnfanget og Stortinget ga Bane NOR i oppdrag og planlegge en ny høyhastighets jernbane mellom Oslo – Skien, Oslo – Lillehammer og Oslo – Halden. Banen skulle gå innom alle aktuelle byer og Bane NOR satte på seg skylapper og begynte å planlegge. Det er nå gått mange år siden ideen ble unnfanget og transport teknologien, arbeidsmarkedet og bosetningsmønsteret endrer seg. Er tiden nå moden for å tenke nytt?

Høyhastighets jernbane bygges for hastigheter opp mot 250 km/t og vil på lengre strekninger være et godt alternativ til fly. I Sverige er det nå etablert et selskap som heter Oslo-Stockholm 2:55 AB som arbeider for å prosjektere, finansiere, bygge og drifte en jernbane som tar deg fra Oslo til Stockholm på 2 timer og 55 minutter. Ser vi på hva Danmark har fått til med Øresund broen og hva de nå bygger av ny jernbane og veiforbindelse mellom Danmark og Tyskland (Femern tunnelen) er dette faktisk mulig å realisere. Dersom norske politikere ønsker det, er det mulig å realisere Oslo-Stockholm prosjektet uten å belaste de tradisjonelle statsbudsjetter. Neste steg kan være strekningen Oslo – Göteborg med relevante stoppesteder underveis. Glem intercity Oslo – Halden og tenk heller Oslo – Göteborg. Da blir det også mulig å flytte en stor del av varetransporten mellom Göteborg og Oslo over på jernbane. Göteborg er i dag en av Norges største havner og tar mot en betydelig del av vareimporten til Norge. I tillegg har mange handelsbedrifter sine sentrallager i Sverige og andre steder i Europa. På Svinesund passerer det 1 500–2000 lastebiler/trailere hver dag og mye av denne transporten kan flyttes over på jernbane.

Leseren har helt sikkert skjønt hvor jeg vil med min argumentasjon. Høyhastighets jernbane mellom Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Stavanger, vil kunne bli et reelt alternativ til fly. Tenk Oslo – Kristiansand – Stavanger i den videre planleggingen av jernbane gjennom Vestfold og Telemark. Nå bygges det er ny stasjon på Skoppum som kan være modell for hvordan fremtidens stasjoner skal se ut. Tilstrekkelig arealer med god plass til parkering og tilførsel av passasjerer med busser som kan bringe folk fra der de bor til et høyhastighetstog som bringer deg fra Larvik til Porsgrunn på 13 minutter eller til et annet viktig knutepunkt. Du kan ha selvkjørende busser som bidrar til å supplere de som kommer i egen El-bil, El-sykkel eller på annet måte tar seg fram til knutepunktet.

På min reise fra Langesund til Ula satset jeg på å få noen til å hente meg med privatbil i Larvik og siden jeg enten måtte reise videre med bil eller buss er det likegyldig hvor en stasjon ligger. Den må ikke ligge på Storgata eller Kongegata i Larvik og spørsmålet blir hvor mange stoppesteder den nye Sørlandsbanen mellom Larvik og Skoppum trenger? Hva med å tenke at Sem betjener Tønsberg med omegn, neste stopp er Torp Flyplass og til slutt en ny felles stasjon med Sandefjord og Larvik? Det er ikke for sent å tenke nytt–husk at vi planlegger og bygger for de neste 100 år.