Vi vet at den psykiske helsa står langt nede på prioriterings lister, den kommer i siste hånd til en vær tid. Mental Helse ble stiftet i 1978 det er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykisk uhelse, pårørende og andre interesserte.

Organisasjonen er delt i to, en politisk og en administrativ

Den politiske delen består av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag samt sentral styret. Det er her politiske vedtak fattes og handlingsplaner og budsjetter vedtas. Den administrative består av ansatte som bidrar å sette de politiske vedtakene og handlingsplanene i livet. I Larvik er vi nå nyetablert og håper at vi skal få et godt samarbeid innenfor kommunene både politisk og administrativt slik at alle i vår kommune får de tilbudene de fortjener.

Dette jeg nå skrev er rett i fra organisasjons boka, men for meg er det en viktig del å vise slik at folk får en mening av hva vi i Larvik kommer til å jobb med i årene fremover. Vi vet av tidligere erfaring at det overhodet ikke er en lett problematikk å jobbe med da det føles nedprioritert i det store bilde og der regler er blitt det viktige i dagens samfunn.

Vi mennesker sammensatte vesener og vi blir påvirket på mange måter, det finnes et utall av diagnoser som liksom definerer oss som mennesker. Men det er faktisk slik at vi har en diagnose, men vi er ikke diagnosen. Det er fremdeles mange tabuer ved å snakke om den psykiske helsa vår noe som gjør det veldig vanskelig for enkelt mennesker. Derfor er det viktig med åpenhet å stå frem å vise at jeg er meg uansett diagnoser eller ikke.

Ellers så er vi nå inne i en vanskelig tid med pandemien som begrenser livene til folk og gjør at mange føler seg ensomme og som sliter med å finne noe de kan fyll noe meningsfylt i hverdagen. De unge har begrensninger med å leve slik de skal med å utforske og ha et liv med frihet der de kan gjøre det unge skal gjøre. De eldre sliter med å ikke treffe familiene spesielt besteforeldre og oldeforeldre som ikke får se sine. I disse juletider blir jo dette en stor utfordring for alle og vanskelig og vont å ikke få feire normalt. Mange er igjen permittert å dette er vanskelig inn i julen og et nytt år. Mange ser ikke lyspunkter, da er det lett at man fokuserer bare på det negative og ikke på det positive.

Det er nå hjelpeapparatet skulle vært tilgjengelig 24/7, det er nå kommunene skulle hatt åpne steder der en kunne tatt kontakt når behovet var der. Jeg kan overhodet ikke forstå at en ikke ser at det fysiske og psykiske henger sammen å at en må få hjelp til å håndtere det psykiske for at det vi skal kunne klare det fysiske. Prioriteringen ved å ikke ta det psykiske helt på alvor å flytte det opp på prioriteringslista vil vi nå se når dette pandemien er over. Mitt håp er at kommunene nå begynner å jobbe å åpne opp for å ta imot denne gruppen som kommer til å komme i alle aldere.

Til sist vil jeg oppfordre folk til å ta kontakt med Huset i Larvik, ta en tur å ta en kaffe å få det litt sosialt om du er ensom eller sliter ki hverdagen. Pass på smittevern reglene så er det bra for alle. Eller ta kontakt med de forskjellige tilbudene til mental helse som dere kan lese under her.

Ellers en god jul og et godt nytt år til alle fra oss

Tjenestene er en direkte hjelp til mennesker i en vanskelig livs situasjon.

Hjelpetelefon: 116 123

Våre åpningstider

Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

Ringer du fra utlandet?
Tast tlf. nr 0047 91 116 123. (da gjelder vanlig mobiltakst jmfr. din telefonleverandør)

Sidetmedord-chat er åpen døgnet rundt.

Sidetmedord.no: For de som foretrekker og skrive i den vanskelige situasjonen som de har.

Våre åpningstider

Skriftlige meldinger kan sendes inn hele døgnet, alle dager. Du får svar innen 24 timer

Chat er åpen døgnet rundt.

Arbeidslivtelefonen: 225 66 700

Våre åpningstider.

Telefonen er åpen fra kl. 09.00 – 18.00 torsdager, og fra kl. 09.00 – 15.00 de øvrige ukedagene, inkludert chatt.
Epost kontakt@arbeidslivstelefonen.no. Vær varsom med sensitive opplysninger.
Chat er betjent på dagtid. Hele døgnet er det mulig å legge inn meldinger og beskjeder til oss.

Foreldresuport: 116 123 (tast 2)

Våre åpningstider

Telefon og chatt er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt

Other languages available

Student telefon: 116 123 (tast 3)

Våre åpningstider

Telefon og chat er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider).