Jeg viser til Max Storfjells leserinnlegg lørdag 17. september med denne overskrift.

Det gjelder noe så «bagatellmessig» som en prisøkning på boller. Inntil for en ukes tid siden kunne man få kjøpt en pose med fem boller til den hyggelige pris av 30 kroner, altså 6 kroner pr. bolle. Vi er fire pensjonister som har hatt dette som fast traktement ved våre ukentlige bridge- møter.

Prisen pr. bolle er, som Max Storfjell påpeker, i stillhet økt fra kr 6 til kr 8,33 – 39 %, altså langt ut over det den generelle prisøkningen skulle begrunne.

For ikke å bli misoppfattet: Vi har råd til å betale kr 8,33 for en rosinbolle. Det vi reagerer på er den finurlige måten prisøkningen kamufleres på. Tanken faller på Øystein Sunde’s klassiske formulering:

«Så legger vi på 10 % kontantrabatt!»

Tror Meny at dette ikke blir lagt merke til? Der tar man feil: Det blir lagt godt merke til!

Er Meny tjent med en slik fremgangsmåte for å øke sine inntekter?