Vi har nylig flagget landet rundt for frigjørings- og veterandagen vår 8. mai. Erfaringene etter 1945 gjorde at vi rigget beredskapslagre og ble medlem av NATO.

NATO har siden 2014 hatt mål om at alle medlemsland skal bruke minst to prosent av den årlige verdiskapingen i landet på forsvar.

Senterpartiet var første norske partiet som programfesta at vi ville nå toprosentmålet. Men betyr det noe å sette seg et toprosentmål? Prosenttall er bare tull, sa nemlig Erna Solberg i 2015.

Jeg mener at det var tull å ikke forholde seg til et vedtatt mål i forsvarsalliansen vår. Vi er et rikt land som skal bidra etter evne til den felles sikkerheten for alle NATO-landene. Derfor har vi mindre enn to etter år etter vi kom til makten lansert en plan for hvordan Norge skal nå toprosentmålet innen 2026.

Behovet for et forsvar har kommet ubehagelig mye nærmere siden 2015, ikke minst gjennom krigen i Ukraina. For fem år siden ville ikke mange trodd at det som skjer nå ville skje.

Beredskap er et kjerneord for Senterpartiet. Det handler om på ulikt vis å forberede seg på det vi håper ikke skal skje.

Det er et fakta at fylkesveiene våre ikke er dimensjonert for det materiellet som ved et mulig behov for å frakte militært materiell. Kanskje kan da noe av de to prosentene til forsvar legges i infrastruktur, altså veier som tåler å bli brukt av forsvaret vårt?

Vi går målrettet inn for å styrke beredskapen. Enten det dreier seg om beredskapslager for korn, beredskap ved å ta vare på matjord, forsvarsberedskap eller beredskap ved å utdanne gode folk.

Mange av våre politiske motstandere har heldigvis innsett dette nå. Det er bare synd at det må krig til før et flertall av norske politikere tar inn over seg realitetene.

Vårt naboland Finland har hatt helt andre politiske vurderinger. De har hatt en helt annen standard for et landforsvar med god lokalkunnskap, beredskapslagre og beredskapsplaner. Nå skal vi i samme retning.

Å forplikte Norge til NATOs 2 prosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet. Derfor skal vi styrke forsvar, sikkerhet og beredskap. Derfor vil Norge bruke minst 2 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2026.