I Larvik har vi den rimeligste skolen pr. elev i Vestfold og Telemark. Dette er godt dokumentert i skolebidragsindikatoren hos Utdanningsdirektoratet (UDIR), der Larvikskolen faktisk bruker minst av de vi sammenligner oss med pr. elev. Når vi vet at Larvik kommune har et større geografisk areal å dekke med tanke på spredt befolkning, ja da vet vi også at det er flere skolebygg å drifte.

I Østlandsposten 7. september kunne vi lese at Larviks-elevene som gikk ut av grunnskolen hadde de dårligste karakterene på 10 år og på landsbasis ligger vi på plass 98 av 126 kommuner som vi sammenligner oss med. Besparelsene gir altså effekt, negativ effekt. Venstre har i hvert budsjett kjempet for å øke midlene til skolen og i siste runden fikk vi økt rammen med flertallet Høyre, AP, SP og MDG. For Venstre er det opplagt at ved å slanke budsjettet, får man også dårligere skoleresultater, spesielt når det da spares inn på alle de tjenestene som skal støtte opp om undervisningen.

Noe positivt skjer dog. I årets budsjett fikk Venstre gjennom at når assistenter slutter skal disse erstattes med miljøterapeuter. Skolene får da midler til å dekke lønnsforskjellen. I tillegg er det startet et prøveprosjekt med miljøterapeut på Fagerli skole takket være Venstre. Vi har i mange år kjempet denne saken for at barn og unge på skolene trenger fagpersoner i skolen som kan se, hjelpe og være til stede. Psykisk helse og læring henger tett sammen, og her må vi øke innsatsen ytterligere og få flere voksne inn i skolen. Klasserom som består av både lærere og miljøterapeuter er et krav Venstre fortsetter å kjempe for.

Det må satses på tidlig innsats for barn i småtrinnet slik at de mestrer lesing og regning tidlig i skoleforløpet. Dette rett og slett fordi vi i dag har en skole som baserer seg på at eleven har tilstrekkelige basisferdigheter fra tredje klasse, for å videre kunne tilegne seg ny informasjon i alle fag og navigere et nettbrett. Det gjøres en fantastisk jobb med knappe ressurser ute i alle skolene i Larvik, men uten tilstrekkelige midler er det krevende. Venstre mener også at lærere må få mindre papirarbeid og mer fleksibilitet. La lærere være lærere.

Vi har brukt skole som saldering årlig, men vi har forventet resultater som om vi bruker mer penger enn det faktisk koster. Vi må få skole høyt på agendaen. Vi må lytte til fagpedagoger, skoleforskere og de som jobber i skolen hva som bør gjøres annerledes hvis vi skal klare å få en positiv trend og gi barna den undervisningen og oppfølgingen de trenger for sin fremtid. Venstre kommer å fortsette å presse de andre politikerne i kommunestyre til å prioritere skolen.