Valgkampen er i gang. Merbevilgninger i millionklassen slynges ut i alle retninger. Sentrale som lokale politikere står fram og lover mer til alt og alle. Og vi velgere tror på den som er dyktigst til å beskrive hvor elendig det står til i det offentlige Norge. Dessuten når merbevilgningene kan skje ved å øke skattene til de rikeste, er det få som ser etter andre løsninger.

Men trenger vi stortings-, fylkestings- og kommunepolitikere til å bevilge mer penger til alt og alle? Ville ikke de offentlig ansatte kunne gi mer til alt uten politikernes innblanding?

I Larvik kommune har det flere ganger i inneværende 4 års periode vært forslag fra rådmannen om hvordan få balanse mellom inntekter og utgifter. Hvilket har vært ensbetydende med at noen personer måtte sies opp.

Men, nei, da griper politikerne inn og sier at først «nå må alle steiner snues».  Og noen politikere er utrolig flinke til å finne skjulte reserver slik at krisen avverges. Skulle samme holdning vært praktisert i det private næringsliv, ville all industri vært avhengig av statsstøtte.

For å være konkret hadde det ikke vært mye å dyrke hverken i Tjølling eller Brunlanes, hvis bøndene hadde begrenset seg til å «snu steinene». Nei, det må mer og tyngre arbeid til enn å «snu steinene»! Steinene må ut av jordene skal det bli større og bedre avling og kommunekassereren få det han krever.

I det offentlige Norge trenger det mer enn «steinsnuere», det må politikere til som kan, vil og tør bære vekk stein og iverksette de tiltak som øker «avlingen» uten å bruke mer «areal». Med andre ord vi trenger politikere som setter krav til større produktivitet, mer effektivitet og bedre kvalitet på de kommunale tjenester og det med færre ansatte. Slike personer finnes det på de politiske lister, men det utrolig få.

Noen av våre fremsynte politikere er opptatt av at vår ungdom får en utdannelse som skaper mer kreativitet og nyskaping enn på de tradisjonelle universiteter. Selvsagt blir det bråk når slike ideer framsettes; for hit inntil har politikken vært at alle skal gjøres like selv om de ikke er de ikke er skapt like. Heldigvis finnes det ungdommene som vil leve opp til de som mål som gjelder for de olympiske leker: «raskere, høyere og sterkere» og som ønsker de utfordringer som slike universiteter krever.

Også dette koster og skal det bli mer til alt annet , forutsetter det at også de offentlige ansatte gjør det daglige arbeidet raskere, når høyere og med en sterkere kvalitet enn gårsdagen. I dagens politiske miljø, er det faktisk slik at det svakeste ledd er bestemmende for raskheten, høyden og styrken. Det fører til at det blir mindre til alt og alle.