Midtpunkt Larvik er ikke en markedsføringsjobb. Det er ikke spørsmål om styling av en bolig eller lakkering av et bilvrak. Midtpunkt Larvik er spørsmål om grunnleggende forandring i vår måte å tenke på, være på, arbeide på. Skal Larvik bli best blant likemenn må vi hver for oss, sammen og hver dag bidra til å gjøre Larvik til et positivt og attraktivt sted for mennesker og bedrifter! Og slikt tar tid. Larvik hadde et godt utgangspunkt, men har ikke brukt mulighetene godt nok. Uten rett kurs og mannskap kan Larvik bli et bunnpunkt fremfor et midtpunkt.

Men alt begynner med en felles erkjennelse av hvor vi er og hvilken kurs vi har.

Vi som bor her har forskjellig oppfatning av hvor vi er og hvor vi er på vei. Det er ikke greit at byen forslummes, at utdannelsesnivået synker og at vi ikke har nok vekstbedrifter, eller at den lokale presse ikke evner å se sitt ansvar for lokalsamfunnet. Hele Larvik trenger en ny erkjennelse av vår faktiske situasjon.

Vi må tørre å kalle en spade en spade.

Konsulentrapporter eller workshops er ikke nok. Ti år med hardt og målsatt arbeid trengs for å bli noe vi ikke er eller har vært på lenge. Skal Larvik bli et midtpunkt en gang i fremtiden, trenger vi en LEDER som tør å sette målet, vise vei og inspirere oss til å gå den helt fram. Hen må få ressurser og tåle å bli målt på resultater underveis.

Jobben vil ta lang tid, kreve stort mot og store ressurser.

Et kulturskifte er nødvendig for byens fremtid, – vi trenger en samling i bånn. Det er like nødvendig som å slå sammen Larvik Turn og Fram hvis disse sammen skal nå Eliteligaen. Vi kan la det være, det er bekvemt på kort sikt. Men vi kan også gjøre som Larvik Håndball, sette høye mål og gjøre jobben som skal til for å nå dit.

Kommune, næringsliv og mediene må gå foran i snuoperasjonen. Alle har vi forbedringspotensial.