Si det som det er!

Av
DEL

MeningerJeg har aldri hatt noe ønske om å bli politiker. Kanskje fordi jeg har levd med politikere og lagt fram miljøsaker til politisk behandling i mer enn 30 år? Men jeg synes klima, miljø og ikke minst solidaritet med alle dem som kommer etter oss fortjener en klar og tydelig stemme i Larviks-politikken.

 De største utfordringene vi står overfor og må møte globalt og lokalt er:
• menneskeskapte klimaendringer
• utryddelse av biologisk mangfold
• akselererende materielt overforbruk som overbelaster naturen
• økende sosiale og økonomiske ulikheter som også gir lavere tillit mellom oss mennesker
• økende press mot velferdsstaten tidligere generasjoner har bygget opp
• omstilling til et grønt næringsliv med trygge arbeidsplasser og sunn økonomi raskere enn «oljå» trappes ned
Derfor må langsiktig bærekraftig økologisk/miljømessig, sosial og økonomisk utvikling, i samsvar med FNs bærekraftmål være hovedmålet for Larvik kommune. Formannskapet må få hovedansvaret for å gjennomføre dette, og ikke bare ansvaret for kommunens økonomi.
Dette krever endringer av holdninger og livsstil for oss alle. Ingen mener at dette er enkelt, fordi vi alle har vendt oss til et høyt materielt forbruk. Men det er nødvendig. Det kan også gi oss bedre livskvalitet på kortere og lengre sikt ved kortere arbeidstid, mindre stress, bedre tid til familie og venner, hobbyer og interesser. Hvis vi alle f.eks. finner det meste av det vi trenger der vi bor, reduserer vi behovet for transport. Bedre kollektivtilbud og trafikksikre nærmiljøer med gang- og sykkelveier reduserer behovet før privatbilkjøring, gir bedre helse gjennom mosjon og frisk luft i dagliglivet, sparte kostnader også, i tillegg til bedre luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. 
MDG får mye ros fra de andre partiene for at vi har satt fokus på klima og miljø og lagt fram mange «grønne» forslag, selv om ikke alle er like flinke til å stemme for forslagene våre.
Vi må fortsette samarbeidet med «gode grønne politikere» i alle partier, og delta i forpliktende samarbeide i den ene eller andre retningen hvis dette vil gi størst «grønt gjennomslag». Dette er også hovedlinjer i det vi vil arbeide for i neste fireårsperiode.

Siden februar har bl.a. de gule vestene i Frankrike protestert mot økte drivstoffavgifter som er sosialt urettferdige, samtidig som de er for miljø- og klimatiltak. Det samme gjelder Bompengepartiet i Norge. I USA er det flere politikere som argumenterer for Green New Deal, altså et rettferdig grønt skifte. Den siste rapport til FNs klimapanel har forsterket behovet for raske og kraftfulle tiltak. FNs naturpanel har advart mot at mange arter i det biologiske mangfoldet allerede er utryddet og at ytterligere 20%/1million arter står i fare for å bli utryddet. Vi passerte "verdens overforbruksdag" midt i juli. Norge passerte tilsvarende den datoen vi nordmenn hadde brukt opp "årets kvote" av naturressurser 8.april, hvis alle mennesker på jorda skal bruke like store naturressurser hver. Likevel går de fleste politikere og partier stort sett for "business as usual". De tør antagelig ikke "si det som det er", av frykt for ikke å bli gjenvalgt. Jeg tar sjansen likevel jeg!

Godt valg!

Artikkeltags