Transportsektoren gir et av de virkelig store bidragene til Co₂-utslippene. Så jo mer vi kan få frakt av folk og varer over på tog, buss og båt – jo bedre.

Nå ønsker Larvik havn å legge til rette for å bruke Sika-tomta for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik en dag i uken. Tung trailertransport erstattes av bruk av godstog. Enhver som har kjørt på E18 til og fra Larvik har lagt merke til det store antall trailere som bruker veien. I dag sendes produktene fra Bergene Holm først 40 km til Skien, dvs. i feil retning, pr. bil, før ferden går mot Halden. Dermed øker de lokale transportkostnadene på bil i betydelig grad, med redusert økonomi i prosjektet som resultat.

For ikke å snakke om at miljøgevinsten svekkes.

MDG applauderer derfor tiltaket med å få tatt i bruk Sika-tomta og ivrer samtidig for at jernbanelinjene legges ut til Revet for kunne erstatte biltransporten helt!