Haugeneåsens venner ved Johan Kristian Haugene og Bjørn Gunnar Brekke ble mandag 7. september tildelt Larvik Venstres miljøpris 2021. Det var stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) som overrakte prisen. Prisutdelingen foregikk ute ved gapahuken og bålplassen øverst på Haugeneåsen.

Karin S. Frøyd i Larvik Venstre ønsket velkommen og innledet arrangementet ved å fortelle at dette var 10. gang som lokallaget deler ut en miljøpris. Det var kommet inn 5 forslag på verdige kandidater og at styret hadde vært jury.

Carl-Erik Grimstad holdt en humørfylt tale og roste de to grunneierne og ildsjelene for at de tilrettelegger for turfolket. Han minnet om hvor viktig det er å legge til rette for fysisk aktivitet og at folk er i bevegelse. Menneskene er skapt for bevegelse.

Grimstad takket Haugene og Brekke for innsatsen og for de mange dugnadstimer de har organisert og utført i Haugeneåsen for at løypene skal være i god stand for folk i Stavern og Larvik. Dette er frivilligheten på sitt beste.

I takketalen til Haugeneåsens venner sa Johan Kristian Haugene at de var veldig stolte over å få miljøprisen og at den også gir positiv oppmerksomhet for turområdet. Han fortalte at det var i 2008 at ideen med å etablere ei turløype hadde kommet i stand mellom han og Bjørn Gunnar Brekke. Siden har turløypa blitt gradvis utvidet. Maskinplukket stein fra egne jorder er underlag for flere av traseene. På den nyeste strekningene har de fått gratis flis til å legge oppå fra lokale entreprenører som bygger ny gang- og sykkelsti i Brunlanes.

Lysløypa rundt Haugeneåsen er 2,4 km og det er ei løype på 4 km om Brekke og Nalum. Haugeneåsens venners dugnadsgjeng sørger for oppkjøring og vedlikehold av skiløyper vinterstid, godt hjulpet av Larvik Ski. Det samles også inn midler for å kunne vedlikeholde området. Gapahuk og bålplass er etablert og blir mye brukt.