Miljøtunnelen som ble borte - befolkningen på Verningen er ført bak lyset

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Befolkningen på Verningen er ført bak lyset. Ordføreren går tilbake på hele forutsetningen for at Verningen korridoren ble valgt som jernbanetrasé mellom Sandefjord og Lågen, nemlig miljøtunnel på Verningen. Miljøtunnelen skulle bøte på ulempene befolkningen på Verningen ville få med toget tvers igjennom tettstedet, så som ødelagt friluftsområdet og samlingsplassen Timbo, over buffersonen mot steinbruddet til Larvik Granitt, over flere gårdsbruk med tap av mye matjord og gårdsbruk med heltidsbønder, planlagt boligutbygging osv. Plutselig var ikke det så viktig lenger.

Hvorfor er det blitt sånn at det kun er Lundhs (m/flere) næringsinteresser på Stålaker og på Hegdal som skal telle? Mye av steinressursene ved Stålaker kan utvinnes før jernbanen kommer, og det er mulig å få til smidige løsninger med tilpasset linjeføring i området, det har Bane Nor vist i sine utredninger. Og hva Lett-tak angår har de jo selv sagt at når jernbanen er ferdigbygget er ulempene små. Hvorfor er det da dette som skal vektlegges før alt annet?

Hvorfor er det ikke like viktig å verne om tettstedet Verningen med mange mennesker og godt bomiljø, dyrka mark, skog, verdifull natur, rikt dyreliv, Bommestad veiminne (område i RPBA), nasjonalt vernet kulturlandskap på Roligheten/Rauan, (hvor skal anleggsveien gå??), fornminner som store gravfelt, boplasser og helleristninger. Verningen korridoren vil gå som en barriere gjennom landskapet fra Sandefjord til Lågen, ingen tunneler (i motsetning til Stålaker traseen). OG Sandefjord kommune er imot.

Det er kanskje ikke så rart at man undrer seg over hvilke interesser og krefter det er som styrer dette her. Man burde også kanskje kunne tenkt seg det på forhånd at det muligens ikke var så enkelt med miljøtunnel pga. grunnforhold og store kostnader, dette er også varslet av Bane Nor.

Miljøtunnelen ble vedtatt som en forutsetning at Verningen traseen ble valgt. Formannskapet og kommunestyret endret rådmannens forslag om at miljøtunnel vurderes til at reguleringsplanen skulle sikre og konkretisere miljøtunnel som avbøtende tiltak. Jeg håper politikerne nå kan stå inne for det de faktisk har vedtatt, nemlig at Verningen korridoren IKKE kan gjennomføres uten miljøtunnel, de samlede negative konsekvensene blir for store!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken