Tons of Rock får mest med 36,1 millioner kroner, etterfulgt av Palmesus med 27,1 millioner kroner og Live Nation Norway, som har fått 24,7 millioner som arrangør.

Det kom inn mer enn 1.500 søknader om kompensasjon for perioden mai-august, og mer enn 1.200 søkere fikk sine vedtak tidlig høsten 2020.

Alle de rundt 230 som søkte om mer enn én million kroner, ble bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon, og blant dem var mange av de største festivalene i Norge. Det er midler til de disse søkerne som nå blir utbetalt.

I forrige uke ble det klart at All Things Live får 36,4 millioner kroner, to millioner mindre enn de søkte om, for rundt 20 konserter som måtte avlyses i 2020.

Noen få søkere må fortsatt vente. Stavernfestivalen leverte inn sin siste dokumentasjon før helgen og vil etter planen få et vedtak tirsdag. I tillegg kommer en håndfull mindre søkere som fikk forhåndsutbetalt en andel av søknadssummen før jul.

– Kultursektoren har et stort behov for disse midlene, og jeg er glad for at vi nå nærmer oss slutten av saksbehandlingen, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet.