Gå til sidens hovedinnhold

«Min klare overbevisning for framtida vil helt klart være at kommunedirektøren ved neste strategidokumentbehandling vil se seg nødt til å fremme forslag om eiendomsskatt»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

16. desember 2020 behandlet kommunestyret i Larvik forslag til strategidokument for perioden 2021–24. Kommunedirektørens forslag ble i det store og hele vedtatt. Noen korrigeringer ble det likevel, og disse var viktige nok sett i forhold til våre innbyggere.

Kommunedirektøren hadde bl.a. i sitt forslag at enkelte skoler og barnehager skulle nedlegges. De samme gjaldt to familiesenter.

Dette som nevnes var bare noen av de tiltakene som kommunedirektøren hadde sett seg nødt til å foreslå å kutte. Nevnte tiltak ble de som fikk størst oppmerksomhet i mediene og blant folk flest. Det som er viktig å merke seg er bakgrunnen for at kommunedirektøren foretar sånne valg.

I kommunedirektørens forslag var det noen formuleringer som ble gjentatt. Det var ordene omorganisering, rasjonalisering, effektivisering. Stramme statsbudsjett de siste åra har medført at ressurskrevende tjenester har blitt vippa over til kommunene uten etterfølgende midler. Lokalt har vi også hatt et ønske om å bevare det vi har av gode og viktige tjenester, og oppgavene har økt. Løsningen blir omorganiseringer.

Hvorfor fokusere på dette nå? Årsaken er sjølsagt at kravet til omorganiseringer ikke er over. Vi blir flere eldre, og uavhengig av effektivisering og omorganisering, så vil Larvik kommune mer enn noen gang trenge gode tilbud på flere nivåer innenfor eldreomsorgen. Antall personer med demens øker, og vi vil ha behov for å møte denne utfordringen på en god måte. Vi vil fortsatt trenge gode skoler med fagfolk med nødvendig kompetanse for våre barn og barnebarn. Vi vil trenge kvalifiserte fagfolk som kan bidra innenfor helse. Når koronaen en dag slipper taket, vil vi garantert erfare at mange både barn og voksne vil trenge hjelp i forhold til ulike psykiske lidelser etter denne tunge tiden. Det vet vi allerede noe om.

Kravene er der, og dermed behovene for tjenester. De siste eksemplene som kan nevnes innenfor effektiviseringsbehovet er flytting av skolesekretærene og opphør av en samlet mottaksskole for fremmedspråklige elever.

Skolesekretærenes hverdag er endret og dermed også elevenes hverdag. Mottaksskolen er vedtatt opphørt, dvs. den kommer nå til å bli fordelt på flere skoler.

I hovedutvalget for helse og mestrings møte i januar ble det spurt hva aktivitetskartlegginga innenfor hjemmetjenesten betydde. Hvilke tanker lå bak? Spørsmålet var kommet fra brukere. Svar kommer i neste utvalgsmøte. Liten tvil om at dette er nok et strukturtiltak/ endringer innenfor et tjenestetilbud.

Det vil bestandig være en grense for hvor lenge vi kan holde på å omorganisere og rasjonalisere. De kommunale tjenestene kan bli pint til bristepunktet og ikke bli gode nok for dem som trenger tjenestene.

I strategidokumentet la kommunedirektøren inn et tiltak som peker på valget mellom å pine utgiftsnivået ned eller å forsøke å øke inntektene. Kommunedirektøren betegnet tiltaket struktur/eiendomsskatt.

SV har i flere år foreslått eiendomsskatt som en inntektsmulighet kommunen ennå ikke har valgt å benytte seg av. Forslaget har aldri fått flertall. Arbeiderpartiet foreslo ved siste behandling å utrede eiendomsskatt for å se hvilke muligheter dette ville innebære i forhold til for eksempel eldreomsorgen. Det fikk ikke flertall. Hvordan vi skal makte å møte det økte behovet innenfor nettopp eldreomsorgen er et åpent spørsmål. Sykehjemsplasser vil vi etter hvert mangle, og et større tilbud med flere plasser har sjølsagt en kostnad.

Min klare overbevisning for framtida vil helt klart være at kommunedirektøren ved neste strategidokumentbehandling vil se seg nødt til å fremme forslag om eiendomsskatt. Vi ønsker gode kommunale tjenester ved alle faser i livet fra barndom til alderdom. Er løsningen da å fortsette å omorganisere/rasjonalisere og effektivisere de kommunale tjenestene innenfor alle områder, eller er vi villig til å vurdere nye inntektsmuligheter.

Kommentarer til denne saken