Nok en gang opplever vi at Larvik kommune er versting når det gjelder å forebygge og hindre mobbing i skolene.

Det viser seg at tiltak som mobbeteam og andre velmente tiltak – har feilet totalt. Det som forundrer er at innførte tiltak ikke evalueres etter en tid for se om det virker eller om det må gjøres endringer.

Det viser seg også at skoleledelsen nok en gang svikter våre yngste når de ikke evner å se eller registrerer at mobbinga nærmest er fordoblet på tre – fire år!

Det verste med rapporten er nok at mobbing fra voksne i skolen tiltar i styrke – noe en ikke skulle tro var mulig i dagens åpne samfunn – hvor er rektorene?

Når de samme voksne også ber barn å rangere hvem de liker best og hvem de synes er morsomst å leke med på skolen, ser vi at istedenfor å hindre og forebygge mobbing blir det nærmest oppmuntret til det motsatte – noe er fundamentalt galt i Larvik skolen.

Et håp er at det kommende naturlig skifte i ledelsen av Larvik skolen i nær framtid vil føre til at det tas grep og at det ryddes opp i det forferdelige og uakseptable fenomenet mobbing.

ØPs forside preges av kommunedirektørens kommentar til den nedslående rapporten, og den gir ikke særlig grunn til optimisme på vegne av vår barn når det eneste som uttales er «vi har nullvisjon og er ikke fornøyd.»

Det kunne stått at « dette er helt forferdelig–sånn kan vi ikke ha det, og vi vil sette inn alle tilgjengelige ressurser, og jeg vil be om et hastemøte i hovedutvalget!»

Det kunne gitt noen et lite håp, men det sto dessverre ikke det!