Gå til sidens hovedinnhold

Mobbing er et ledelsesproblem

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg satte nesten kaffen i halsen her forleden da jeg leste kommunalsjef Jan- Erik Norder sitt utsagn: «de fra kommunedirektørens side kommer ikke til å peke på økonomi rundt spørsmål om dårlig skolemiljø», og han forsetter; «de kan ikke bevilge seg ut av det.»

En slik uttalelse er en hån mot alle de som jobber i Larvik skolen og mot de ni rektorene som nylig uttalte seg i Østlands-Posten om ekstremt trange budsjetter!

Jeg logget meg umiddelbart inn på nettet for å se det ekstra ordinære hovedutvalgsmøtet for oppvekst og kvalifisering som var blitt streamet. Sannelig var uttalelsen et faktum!

Heldigvis ser det ut til at politikerne skjønner alvoret i situasjonen rundt omkring i Larvik skolene, og at de prøver å gjøre noe. Når økonomien er så trang at den går utover skolemiljøet kan det få alvorlige ringvirkninger!

Mobbing er et ledelsesproblem. Det er de voksnes oppgave å få en slutt på mobbing, men det er barna som tar belastningen av problemet. I kommunen vår sitter det mange unger som gruer seg for å gå på skolen hver eneste dag. De er redde for hva skoledagen kan bringe! Sånn kan det ikke være! Omsorgssvikten i Larvikskolen må opp på dagsorden! Ungane må beskyttes og ansvaret ligger hos de voksne.

Noe må gjøres for mobbing går ikke over av seg selv!

Vi løser ikke mobbeproblemet med lange og omfattende planer, der det ikke mangler på flotte uttrykt og «svulstige» ord som er knyttet opp mot Opplæringslova. I Larvik kommune mangler det ikke på planer! Det er blitt brukt mange ressurser på alt det planarbeidet som ble presenterte på hovedutvalgsmøtet!

Først fikk vi presentert en plan på 11 sider, «Kvalitet i Larvik skolen.» Så fulgte en «Veileder for et godt skolemiljø i Larvik skolen» på 27 sider. Deretter et omfattende ordensreglement for Larvik skolen.

I tillegg presenterte en rektor et stort og omfattende dokument om lover og regler fra sin skole.

Hvordan blir eierforholdet til så omfattende planer, og finnes det ressurser i skolene så planene kan følges opp?

At det så fint står skrevet: «at mobbing har nulltoleranse i Larvik skolene» er ikke verdt papiret det er skrevet på en gang, hvis det ikke blir fulgt opp av målretta tiltak!

Mobbing handler om klasseledelse, skolemiljø, og ikke minst om kommuneledelse!

Skolene må få tilført ressurser så det blir gitt mulighet og rom for å jobbe med det sosiale miljøet både i skole og i klasse.

Det å gjøre elevene trygge, bygge opp tillit og trene dem til å samarbeide med alle i klassen er et godt forebyggende arbeid mot mobbing!

Hyppige sosiale aktiviteter fremmer et godt skolemiljø som gir gode muligheter for læring. Det var det de gjorde på Torstad ungdomsskole i Asker da de fikk bukt med mobbeproblemene.

Mobbing har vært et kjent fenomen i flere tiår, og vi har ikke klart å få stoppa sykdommen! Selv om det er brukt store ressurser og gjort omfattende forskning på problemet.

Tidligere var vi opptatt av å finne den skyldige eleven, den udugelige læreren eller den umulige rektoren, men dette fokuset har ikke gitt resultater!

Siden mobbing varierer veldig i omfang fra forskjellige steder i landet vårt, og måten problemet blir løst på også varierer, prøver forskerne nå å se på andre årsaker til problemet.

Resultatene er veldig interessante! Nyere forskning dreier nå mer og mer mot eieren av skolen, som er kommunen, og at årsaken til mobbingen finner vi der!

Mobbeombudet i Viken fylkeskommune sier det omtrent slik: «Hvor omfattende mobbing det er i en kommune, avhenger av eiernes kompetanse og profesjonalitet i hvor flink eieren er til å støtte skolene sine!» Kan denne påstanden også ha gyldighet for Larvik kommune?

Kommentarer til denne saken