Den nasjonale elevundersøkelsen har igjen varslet om høye mobbetall i Larvik. På enkelte skoler og klassetrinn står det verre til enn tidligere. Også mange lærere er blant mobberne nå, ifølge undersøkelsen.

Dette er ikke bra! Per Manvik, mobbingens vaktbikkje, er på krigsstien igjen. Med harde skyts mot kommunens skoleledelse, rektorer og lærere. Nå håper han ny skoleledelse skal sørge for bedring. Men glemmer han sitt eget ansvar som skoleeier?

Opplæringsloven er tydelig på at skoleeier skal ha et forsvarlig system for kvalitetssikring av skolen. Skoleeier har ansvar for å sikre at personalet i skolen har tilstrekkelig forutsetninger for å oppfylle opplæringsloven, deriblant kap. 9a, som handler om elevenes læringsmiljø.

Hvordan ivaretar Per Manvik og hans kolleger i kommunestyret dette ansvaret? Vises interesse og ansvar for skolens forutsetninger og kontinuerlige arbeid for å ivareta et godt læringsmiljø for alle elever? Det er ikke nok å rope ulv hver gang de stygge tallene kommer fram og minner om at alt ikke er som det skal. Manvik etterlyser evaluering av tiltakene som settes i gang. Det er bra! Nullvisjon mot mobbing og tiltaksplaner er ikke nok. Et forsvarlig system innebærer jevnlig evaluering og rapportering til skoleeier.

For seks år siden var dette temaet også på dagsorden. I ØP 9.2.2016 finner vi et oppslag som viser at Per Manvik går til kamp mot mobbing. Hanne Jahnsen og Torunn Helene Fredriksen fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning svarer i en kommentar 13.2.2016, hvor de blant annet påpeker skoleeiers ansvar, og viser til flere mobbesaker i domstolene som fastslår kommunens og skoleeiers ansvar.

I samme avis skriver jeg, den gang som veileder i Læringsmiljøprosjektet, en kommentar om hva som skal til for å utvikle mobbefrie skoler. Det handler om skolekultur og ledelse, om kunnskap og kontinuerlig samarbeid med fokus på et inkluderende og trygt læringsmiljø. Skolens, læreres og foreldres holdning til inkluderende læringsfellesskap har betydning. Skolekulturer hvor skylda legges på vanskelige elever, foreldre eller dårlige ledere vil aldri få bukt med mobbeproblemet. Det handler om systematisk samarbeid og tillitsbygging over tid.

Begge disse kommentarene fra 2016 er å finne i ØP’s arkiv.

Hva har Per Manvik, hans kolleger i kommunestyret, og kommuneledelsen gjort for å få i stand et forsvarlig system som ivaretar Opplæringslovens bestemmelser? Hvordan er rutiner for oppfølging, evaluering og rapportering av planer og tiltak? Slutt å tro at problemet er løst ved å skylde på andre. Dette er et felles ansvar og kontinuerlig hardt arbeid.