Gå til sidens hovedinnhold

Molbo-landet Norge?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens Corona-restriksjoner diskuteres bredt, både blant ulike fagmiljøer og befolkningen for øvrig. Min tidligere leder – pensjonert lege Kjell Midtgaard – hadde i dagens ØP (24. nov.) mange gode og ikke minst fornuftige argumenter i.f.t. sykdommen Cofid-19, som de fleste tror man kan unngå bare ved å holde 1 m avstand og opprettholde god håndhygiene.

Av og til er jeg på ulike kjøpesentra, som bl.a. Nordbyen, OBS Fokserød og Amfi i Larvik sentrum. Og spesielt ved det sistnevnte opplever jeg at kun Vinmonopolet AS har noen fornuftige smittevernrutiner, ved at betjeningen påser at ikke for mange kunder slipper inn i butikklokalet av gangen og at man henstilles til å sprite hendene før man legger flasker eller vinkartonger i handlekurven. På Nordbyen kjøpesenter er det ikke annet smittevern enn spriting av hender og info-plakater om å holde 1 m avstand, som kun svært få er oppmerksomme på å opprettholde – og spesielt de mange tenåringene går i sin egen dvaletilstand eller «selfie-boble» og aner knapt noen verdens ting om risikoen med Corona-virus (satt litt på spissen). Og køkultur er tydeligvis ikke medfødt, og her mener jeg at dagens foreldre til barn og unge absolutt har et forbedringspotensial – enten det er på kjøpesentra, på offentlige transportmidler (buss og tog), på McDonald’s eller andre restauranter.

Tilbake til tiltakene som bl.a. Kjell Midtgaard oppfordrer til: Når skal regjeringen fremme forslag om en lovendring, som vil kunne påby munnbind i det offentlige rom? Ut fra hva seksjonsleder Hanne Eriksen-Volle i FHI (Folkehelseinstituttet) sier, er ikke dette aktuelt ennå, tvert imot hevder hun at de viktigste tiltakene for å hindre smitte fra Corona-virus er hånd- og hostehygiene, at man holder minst 1 m avstand og at man holder seg hjemme ved symptomer på Cofid-19 eller allerede er i karantene. Og disse tiltakene er mer effektive enn bruk av munnbind, som etter FHI’s oppfatning bør komme i tillegg til de andre nevnte tiltakene. Men begge mener at Corona-smitte skyldes dråpesmitte (luftsmitte), som også er verifisert gjennom kliniske studier ved mange ulike instanser. Men vil da håndsprit være direkte bortkastet – hvorfor ikke enes om en felles strategi for å kunne eliminere eller i beste fall kunne redusere smitterisikoen? Selv er jeg overbevist om at raske forflytninger av større menneskemengder (primært via fly) er hovedårsaken til spredningen av Corona-viruset, noe som også bekreftes av et BBC-program for ca. 1 år siden – der man faktisk forutså hva som kunne bli et skrekkscenario for spesielt britene uten målrettede tiltak. Og i dag er jo faktisk Boris Johnson & Co. i nettopp den situasjonen.

Men likevel kan man undres over følgende: En rumener som kom med fly fra hovedstaden Bucuresti til Torp testet positivt for Corona og fikk likevel klarsignal til å reise videre på et vekkelsesmøte i Lyngdal, med en massiv spredning lokalt som resultat! Flere arrangementer eller private selskap har i tillegg måttet oppløses av politiet, siden antallet deltakere har vært langt over det anbefalte.

For mange av oss kan det jo tyde på at samfunnet vårt også består av et visst antall lite smarte eller intelligente personer, som selv verken vil eller evner å følge gjeldende restriksjoner. Og her er vi kanskje ved sakens kjerne, nemlig at både Staten og FHI til stadighet kommer med anbefalinger framfor påbud.

Og skal det nye begrepet «åndedrettsvern» i stedet for munnbind gjøre oss klokere i.f.t. strategivalg, m.m. mot Corona-spredningen?

Kanskje kan mitt spørsmål da forsvares – bor vi i et molboland?

Kommentarer til denne saken