Idékonkurranse Indre Havn (Se alle detaljer i forslagene)

Artikkelen er over 11 år gammel

Se tegninger av de enkelte forslagene og link deg videre til hele prosjektbeskrivelsene.

DEL

1. Den grønne løper:

To planoverganger mellom Storgata og fjorden. Den eksisterende planovergangen flyttes for å koble seg på Bøkkerbakken, og den andre vil gå gjennom aksen fra Rombergata til den nye Østre brygge.

Ny bro fra Bøkkerfjellet.

Ferjeterminalen vil gradvis omformes til en kreativ kulturbase, området mellom Østre – og Vestre brygge vil inneholde sportsaktiviteter, flerbruksplassen og et havnebad. Høyskolen utvides med nye bygg og studentboliger.

Nye pirer ut mot fjorden.

Se hele forslaget her (21MB) | Rapport/Visjon (18MB) | Plan 1-1000 (4MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bridges to the Sea:

Gatene rundt Torvet blir gågater og fungerer som knutepunkt ned mot sjøen. Et vell av broer som fører mot havet. Opprettholder siktlinjene fra Bøkkerbakken, Romberggata og Prinsegata.

Gågater langs strandpromenaden som knytter møteplassene sammen. Mye grøntanlegg i tilknytning til fjorden.

Se hele forslaget her (10MB) | Visjon (8,4MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bridging Lines:

Knytter byen fra Bøkkerfjellet mot sjøen og nytt bibliotek med en broløsning. Forslaget ser for seg en promenade fra det framtidige kultursenteret på Sanden til en skulpturhage på Tollerodden. Området mellom sjøen og Storgata vil være forbeholdt butikker og leiligheter.

Se hele forslaget her (19MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Ideparken:

Som lokomotiv for den framtidige byutviklingen ser Ideparken for seg eksisterende lok-stall som Dreieskiven Kunsthall. Offentlig bypark bestående av lokk over jernbane og støyskjerm med vanningsanlegg, veksthus og fontene. Havneplatå, parknerven og promenaden forbindes av kommunikasjonstårn med globale plasser.

Se hele forslaget her (38MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Larvik water front – consequent urbanism:

Tett bebyggelse med miljøvennlige løsninger. Boligblokkene tar hensyn til sol og siktlinjer.

Se hele forslaget her (22MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Just Wastin Time:

En grønn elv fra skogen rundt Farris fra vest, og en elv fra øst fra den gamle parken foran Herregården og en campusstripe mot skolene mot idrettsanleggene og ned mot Tollerodden. Ikke bare et regionalt senter, men et nasjonalt prosjekt med et sterkt internasjonalt renommé. Transformasjonen av Larvik er en historisk mulighet til å vise vei inn i framtida.

Se hele forslaget her (18MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. LA 21 kaller:

Foreslår at Larvik henter inspirasjon fra egne kvaliteter og fokusere på fire kvaliteter og fortrinn som man mener har et betydelig større potensial enn dagens situasjon tilsier;

* regional posisjon

* feriebyen Larvik

* Larviks tilknytning til vann

* historisk forankring

Se hele forslaget her (29MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Larvik Inner Harbour:

Skape et byområde som blir et blikkfang. Området skal inneholde utdanningssenter, boligkomplekser, arbeidsplasser, butikker, turisme og fritidsmuligheter. Broer fra sentrum over jernbanen. Marina og kulturelle aktiviteter.

Se hele forslaget her (2,6MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Undertow (Understrøm):

Tollboden som forretnings- og undervisningsbygg, kunstutstillinger og grønne lunger langs Østre brygge. Underganger fra fjorden mot Storgata. Lufter også muligheten for å flytte jernbanestasjonen nærmere Tollerodden.

Se hele forslaget her (1,5MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Maritime extension of downtown Larvik:

Bro over Storgata fra Bøkkerfjellet med innlagt heis ned til fjordbyen. Bygninger med hageterrasser som går over Storgata og jernbanen, og lager passasjer til Indre havn. Langs sjøfronten foreslås skatepark, lekeplasser, vannbasseng, bibliotek. Restauranter og butikker.

Se hele forslaget her (3,3MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. 070301:

Ønsker busstrafikk mellom havna og jernbanen. Svømmebasseng, kunstgalleri og universitet. Foreslår også badestrender og utendørs kunstutstilling. Ytterst på Østre brygge foreslås utendørs kino.

Se hele forslaget her (9,5MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Archer:

Ser jernbanestasjonens plassering som et aktivum for byen. Vil legge jernbanen og biltrafikken på et nivå under gatenivå Storgata. Ny øst-vest vei under Strandpromenaden. Øst i området kan det reguleres for bebyggelse, fortrinnsvis sentrale fellesfunksjoner, service, underholdning, museum osv. dette bygget vil danne motvekt til nytt rådhus, kulturhus og hotell på vestsiden av havna. Festplass på et avgrenset område foran Grand-kvartalet. Fiskebåthavnen gjenskapes og tilrettelegges for et fisketorg. Gondolbanebro som forbindelse til Bøkkerfjellet.

Se hele forslaget her (4,6MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Connecting Larvik:

Havnepromenaden etablere som en rød tråd gjennom området. Tilpasses et mangfold av funksjoner; småbåter, kajakk, bading, soling, rekespising og nærkontakt med bølger og naturelementer. Midlertidig parkopparbeidelse. Tre fysiske forbindelser etableres mellom byen og havneområdet – mellom Bøkkerfjellet og Tusenårsstedet, gjennom kollektivknutepunktet og fra Skottebrygga mot Herregården. Forsterker bebyggelsen i vest, styrke Storgata og gateløpet ved å etablere bebyggelse på sydsiden.

Se hele forslaget her (32,7MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Step-dansing to the Sea:

Knytte byen og sjøfronten sammen med flere veier og gater på forskjellige nivå.

«Stepping sunset Boulevard» er hovedknutepunktet, 35 meter bred, mellom byen fra Bøkkerfjellet til sjøfronten.

«Romberggata Esplanade» er den andre adkomsten fra Torvet til sjøen. Langs sjøveien ser man for seg kafeer, butikker og grøntanlegg.

Se hele forslaget her (2,8MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Fjord Town:

Fire korridorer fra byen til sjøen. Kafeer og restauranter langs sjøfronten, sammen med kunstutstillinger og bibliotek som blir havnas landemerke.

Bølgebrytende tiltak, en ny øy og en rekke tiltak for å beskytte båtplasser, badeplasser og sportsaktiviteter. Tunnel fra Hammerdalen til Torstrand for å beskytte Storgata mot trafikk.

Se hele forslaget her (3,6MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Kropp og sjel:

Storgata blir bygata med moderne bussterminal i forbindelse med togstasjonen. Broer knytter byen til Indre havn.

Grønne lunger som ved Tollerodden blir utvidet inn mot jernbaneområdet som et nytt rekreasjonsområde.

Den moderne utviklingen fra Frittzøe Brygge og Sanden utvides mot Tollboden, og området rundt Østre- og Vestre brygge benyttes til kulturelle formål og fritidssysler.

Se hele forslaget her (17,2MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Connectivity:

Terrassekvartaler fra sentrum til sjøen. Vannbasseng som knyttes til sjøfronten med muligheter for båtplasser. Parkbro fra Bøkkerfjellet til Tollboden. Promenade fra Tollerodden til Sanden. Strender og grøntanlegg langs vannkanten.

Se hele forslaget her (16,6MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Larvik Harbour Promenade:

En hvit bro formet som en S fra Bøkkerfjellet, og en promenadegate på høye heler som fortsetter over vei og jernbane, og endelig langs strandpromenaden. Her bygges en park med muligheter for fritidssysler og fornøyelse.

Se hele forslaget her (6,8MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Over the rainbow:

* Fortening av de havnære kvartalene og gjennomskjæringer til Prinsegata og Torvet.

* Endre Storgata lenger mot sør gir mulighet for å krysse både vei og togspor på et veldefinert punkt ved 1000-årsstedet. Etablere en linje av trær og hvite ringer langs havnepromenaden.

* Utvide gjestebåthavna og reservere plass til besøk av historiske båter. Østre brygge som honnørkai, og Vestre brygge gir plass for byens bibliotek/mediatek med turistvennlige opplevelser på taket.

* Regnbuen er en brokonstruksjon som forbinder byplassen og promenaden mot nord med de rekreative arealene mot sør. Regnbuen fungerer som skulpturell bro og danner nye muligheter for uteliv under taket.

Se hele forslaget her (12,7MB) | Tekst (0,4MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Earth drifts:

Vannpark som innbyr både til bading, spiserestauranter og avslapning i direkte tilknytning til sjøen.

Badeskip i sjøen mellom Østre- og Vestre brygge, som også skal kunne brukes om vinteren.

Nytt bibliotek, kunstutstillinger og grøntanlegg

Se hele forslaget her (13,6MB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Vindbryter:

Jernbaneparken (oppstillingsarealet syd-øst for stasjonen) omdannes til ny bypark. Dette vil koble Bøkkerfjellet i vest og Tollerodden i øst sammen til et rekreativt landskapselement.

Bebyggelsen blir en bydel med samme bygningstype og skala som resten av Larvik. Bebyggelsen består av 11 storparseller med 5.- 10.000 kvadratmeter byggeareal. Foreslår forskjellige arkitekter for å skape variasjon.

På to molospisser foreslås det oppført to 12-etasjers tårn som sammen med kulturhuset skaper ny identitet og skala ut mot fjorden og blir Larviks nye landemerke.

Tre nye skulpturelt utformede broer fra sentrum til sjøen.

Se hele forslaget her (20,5MB)

Artikkeltags