Møt Larvik 350-års jubileums første gullsponsor – i egen klasse

Det koster å feire, og Larviks 350 år som by skal markeres et helt år til ende. – Vi håper virkelig at andre henger seg på, sier jubileets aller første gullsponsor.