Mulig nedleggelse av Musikk- og danselinja

Fra musikalen «Grease» i Bølgen kulturhus 2018

Fra musikalen «Grease» i Bølgen kulturhus 2018 Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommentar om saken sett fra en danselærers perspektiv.

Fylkesadministrasjonen i Vestfold- og Telemark la tirsdag 10. november frem den offisielle politiske innstillingen med forslag om kutt av tilbud i videregående opplæring. Som vi fryktet har administrasjonen ignorert alle innspill og argumenter fra oss og fra alle våre støttespillere. De foreslår å legge ned Musikk- og danselinja v/Thor Heyerdahl videregående skole. De vil fase oss gradvis ut slik at nåværende elever får fullføre, men at vi ikke skal ta inn flere elever fra og med neste skoleår.

Nå skal fylkespolitikerne vurdere saken. Den 25. november skal saken diskuteres og den endelige avgjørelsen skal tas 15. desember.

Slaget er altså IKKE tapt, og vi må fortsette å kjempe for at linja vår skal bestå!

Vi går i feil retning når det kuttes i praktiske og estetiske fag i videregående opplæring for å spare penger. Dette skjer ikke kun i Vestfold og Telemark, trenden gjør seg også gjeldende nasjonalt. Når penger skal spares ligger de estetiske fagene som oftest tett oppunder kniven. Da lurer jeg på: Skal det ikke være plass til alle i den videregående opplæringen? Skal vi presse talentfulle, kreative ungdommer inn i en A4-form som de aller færreste ønsker seg presset inn i? Færre studieplasser innenfor musikk, dans og drama vil føre til nettopp det.

Å kutte i bredden av studietilbud er for øvrig stikk i strid med det kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har signalisert ønske om. Men hva hjelper det at stortingspolitikerne bruker store ord og ytrer ønsker om å utvide bredden og ivareta mangfoldet i videregående opplæring når konsekvensen av fylkessammenslåing er dårlig økonomi og at tilbudet svekkes?

Ved å legge ned Musikk- og danselinja på Thor Heyerdahl videregående skole fjerner de skolens eneste kunstneriske studietilbud, en viktig kunstnerisk og kulturell bidragsyter både innad på skolen og utad i lokalsamfunnet. En skole med ca.1600 elever vil ikke lenger ha noe tilbud til ungdommer med ønske om å kombinere kunstneriske og akademiske fag. Tre flotte dansesaler og spesialrom for musikkundervisning med topp moderne utstyr vil stå tomme. Elever fra Thor Heyerdahl videregående skole vil ikke lenger kunne berike publikum med storslåtte forestillinger som «Grease», «American Idiot» og «Thor Heyerdahls salonger». Ingen huskonserter, ingen skoleturné med danseundervisning for skolebarn, ingen «Deilig er jorden» i trappa siste skoledag før jul. Ingen unike muligheter for tett tverrfaglig samarbeid mellom musikk og danseelever. Ingen grensesprengende og nyskapende kunstuttrykk som vår nye, utvidede avdeling sammen med Medier og kommunikasjon også har åpnet opp for.

Nedleggelse av linja vil også rasere et godt forankret musikk- og dansemiljø der våre lærere og elever samarbeider tett med andre lokale kulturinstitusjoner, store som små. Det vil fjerne lokal tilgjengelighet for estetiske fag i videregående opplæring for alle de kreative ungdommene som ønsker å fordype seg i musikk eller dans samtidig som de tar generell studiekompetanse i Larvik. Kamp om færre plasser, lang reisevei, tap av verdifull øvingstid, mindre tid til lekser og sosialt liv vil for mange føre til at de vegrer seg for å søke seg til musikk eller dans i andre byer. Mange er aktive i det lokale kulturmiljøet i Larvik både som aktører og instruktører, og lang reisevei til og fra skolen i en annen by kan føre til at de ikke rekker hjem i tide til de aktivitetene de er engasjerte i.

At studietilbudet hos oss er attraktivt vet vi, for det er mer enn nok søkere til studieplassene våre. 32 studieplasser på hvert trinn (50/50 musikk og dans) gjør at elevene føler seg sett, og at miljøet oppleves som trygt - en opplevelse av at vi er som en familie. MD-familien er et kjent uttrykk for oss på Musikk- og danselinja, og nettopp det å kunne utvikle sine kunstneriske ferdigheter i et lite miljø som oppleves trygt og godt, der individuell oppfølging av elevene står sentralt, er noe både elever og lærere på linja setter høyt.

For mange er Musikk- og danselinja et springbrett inn i videre studier og karriere innenfor kunstfag, for andre er det en mulighet til å kombinere studier og hobby. For alle våre elever er det en mulighet til å gå en linje de er svært motiverte for å fullføre. Frafall i videregående opplæring er et hett politisk tema, og å fjerne Musikk- og danselinja som studietilbud fra Larvik kan føre til at færre elever har motivasjon til å fullføre videregående opplæring. Og den samfunnsøkonomiske kostnaden vil kanskje være vel så stor, eller kanskje større, enn den prisen det koster å bevare linja vår.

Som lærer på linja oppleves det som et hån at administrasjonen i et fylke som omtaler seg selv som Kulturfylke med stor K synes det er innafor at kunst- og kulturmiljøet blir svekket og at studietilbud innen estetiske fag gjøres mindre tilgjengelig for elever i videregående opplæring. At de ikke synes det er viktig at estetiske fag er representert ved alle store videregående skoler i fylket stiller jeg meg undrende til. Kunst- og kulturtilbud av god kvalitet og med lokal nærhet må bevares og videreutvikles i byene såvel som i utkantstrøkene, fremfor å nedprioriteres og svekkes. Kunst og kultur av god kvalitet skal ikke forbeholdes noen få, den skal være tilgjengelig for alle, uansett hjemsted. Det synes tydeligvis ikke fylkesadministrasjonen.

Som lærer i estetiske fag handler dette også om min karriere. Det handler om en yrkesstolthet og lidenskap for min profesjon som jeg ALDRI kommer til å gi opp kampen for. Men nå står jeg altså i fare for å miste jobben på en arbeidsplass jeg elsker og som jeg gleder meg til å gå til hver eneste dag. Våre arbeidsplasser som musikk- og dansepedagoger står nå på spill, og ved å legge frem dette forslaget signaliserer også fylkesadministrasjonen at vi som kunst- og kulturarbeidere og bidragsytere i fylket vårt er overflødige. Vi trengs ikke lenger. For oss er det ikke flust av andre jobber å velge i, og mangel på mulighet til full stilling innenfor eget fagfelt i Larvik vil i verste fall tvinge oss til å flytte andre steder for å få jobb. Flere av oss som jobber på linja jobber også andre steder for å fylle opp 100% stilling, noe som er vanlig for mange kulturarbeidere. Nedleggelse av linja vår kan føre til at musikk- og dansepedagoger med høy utdannelse og verdifull relevant kompetanse drives vekk fra Larvik og mange andre lokale kulturinstitusjoner vil også stå i fare for å miste sine ansatte fordi de må søke jobb et annet sted.

De av oss som setter pris på kunst og kultur vet hvilken betydning estetiske opplevelser og erfaringer har for oss. Vi vet at kunstopplevelser berører sjela vår på en måte ingenting annet kan. Vi vet at kunst i seg selv har en egenverdi, og at estetiske opplevelser og erfaringer rører ved og utvikler sider av oss mennesker der verdien ikke kan måles i penger. Vi vet at kunst ikke kun er underholdning, men at det er også er en uttrykkskanal for alt det vi mennesker har i oss som ikke kan sies med ord. Og at gjennom å uttrykke seg gjennom kunst utvikler man egenskaper som er verdifulle på alle arenaer i livet; som mestring, selvtillit, kreativitet, disiplin, samarbeidsevner, empati, refleksjonsevner, evne til å uttrykke følelser og så mye mye mer. Vi vet at kunst og estetiske fag er viktig.

Kjære alle dere som støtter oss i kampen om å bevare Musikk- og danselinja v/Thor Heyerdahl videregående skole. Det er rørende å se engasjementet som bor i hver og en av dere. Det varmer å vite at saken vår betyr så mye for så mange og at vi har dere i ryggen. Jeg håper dere vil fortsette å kjempe kampen sammen med oss hele veien frem og at de av dere som har kontakter på den politiske arenaen vil fortsette å fremme viktigheten av saken vår. Vi gir ikke opp og skal gjøre ALT i vår makt for å prøve å få politikerne til å la linja bestå!

HEIA MD-FAMILIEN!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken