Musikk og danselinja er livsnerven i kulturkretsløpet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kultur med stor K er visjonen når Vestfold og Telemark fylkeskommune nå skal utarbeide en ny felles kulturstrategi for fylket. Sitatet er hentet fra fylkeskommunens nettside.

Før sammenslåingen stod det følgende i Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022: Kultur bygger og beveger samfunnet, målet er at kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold ved å nå flere mennesker, prege by- og stedsutviklingen og skape stolthet og tilhørighet!

I Strategi for kultur og kulturarv 2014–2025 i Telemark står det følgende: Kultur er å skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk. Kultur er å delta i kulturaktivitet. Kultur er å utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse. Kultur er å bidra til en bærekraftig, kulturbasert næringsutvikling.

Hvordan skal det nye fylke lykkes med dette? Hvem skal produsere, utøve og formidle kunst og kulturuttrykk? Med et forslag om nedleggelse av Musikk- og danselinja ved Thor Heyerdahl videregående skole blir visjoner og målsettinger stående igjen som tomme ord. Det er jo nettopp her at framtidens formidlere, utøvere og produsenter gjerne starter sin karriere innen kunst- og kulturnæringen.

Som styreleder i Studio Nille, mor til elev på Musikk- og danselinja, elev på Studio Nille og tidligere elev på Kulturskolen i Larvik, har jeg sett at fylkets og kommunens visjoner for kunst og kultur kan fungere i praksis. I Larvik har barn og unge muligheten til å starte et løp innen dans eller musikk allerede fra barnehagealder. De har muligheten til å utvikle sine talent og tilegne seg kompetanse gjennom hele oppveksten og ut videregående skole. Og det med profesjonelle pedagoger i alle ledd. Dette er et verdifullt tilbud og visjoner satt ut i praksis. Kulturtilbud med stor K.

Det er en grunn til at Studio Nille har over 600 elever, det er en grunn til at elever fra Studio Nille, Kulturturskolen og teatermiljøet i Larvik velger Musikk- og danselinja. Det er en grunn til at mange pedagoger både på Studio Nille og på Musikk- og danselinja har bakgrunn fra nettopp fra denne linja, og fra dans og musikktilbudet i kommunen. Det samme gjelder profesjonelle utøvere og andre kulturarbeidere. Mange velger å flytte tilbake etter endt høyere utdannelse og søker seg relevante jobber innen kunst og kultur i regionen. Det er elevene ved Musikk- og danselinja på Thor Heyerdahl videregående skole som er framtidens formidlere av kunst og kulturuttrykk både som utøvere, produsenter, pedagoger, som kulturarbeidere og som publikummere.

Kunst og kultur er en livsviktig for vår ytringsfrihet og for et velfungerende demokrati. Kunst og kultur er ikke bare et middel. Kunst og kultur har en egenverdi. Skal det finnes kunst og kultur, må det legges til rette for det. Som innflytter til Larvik opplevde jeg kulturtilbudet for barn- og unge som en attraksjon i kommunen. Kulturskolen og Studio Nille ble de to første og viktigste møteplassene både for mine to døtre og for oss som foreldre.

I forordet til Larviks kulturplan (2018-2028) står det følgende: Mennesker trenger kunsten og dens helt unike evne til å utfordre, gi nye perspektiver, utvide horisonter, og til å oppleve noe som er større enn en selv. Kunst og kultur erfares subjektivt og individuelt. Samtidig knytter det mennesker sammen, og skaper samhold og tilhørighet.

Det gode tilbudet og de viktige møteplassene, er starten på et kulturelt kretsløp, og med en profesjonell Musikk og danselinje ligger alt til rette for å opprettholde kretsløpet.

Fylkets forslag om å legge ned Musikk og danselinja samsvarer ikke med fylkets visjoner om å være kulturfylke med stor K. Det er ødeleggende for alle som står på for å bevare et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet både gjennom profesjonelle og frivillige krefter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.