– Det vil bli kø og ventetid på grunn av dette, spesielt mandag og tirsdag da fv. 302 Brunlanesveien er stengt. Vegvesenet oppfordrer de av trafikantene som har mulighet, til å unngå Farriseidet i rushtiden. Det kan være et alternativ å benytte Bommestadkrysset for av og påkjøring E18, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi beklager at det vil bli litt kø, men vi er nødt til å gjøre dette arbeidet, sier Knut Vedeld Hovde.

Det er mandag 23. og tirsdag 24. september at fylkesvei 302 Brunlanesveien blir stengt ved Farriseidet. Omkjøring blir skiltet via Langestrand og fv. 301 Stavernsveien.

Også av og påkjøringen E18 sør, mellom Farriseidet og Sky blir stengt. For av og påkjøring E18 sør anbefaler Statens vegvesen at kryss 45 Bommestad benyttes, eller eventuelt Tveidalsveien for dem som skal til Brunlanes eller Stavern-kanten.

Årsaken til stengingen disse dagene er at veiene på Farriseidet vest skal bygges om, inn til en ny stor rundkjøring.


– For at veiene skal holdes stengt kortest mulig, blir det arbeid også natt til tirsdag og natt til onsdag. Statens vegvesen beklager de ulempene dette kan medføre for naboene på Farriseidet, skriver de i pressemelding.

Fredag 18. oktober skal de nye rundkjøringene og den nye firefelts Hammerdalen bru åpnes. Entreprenør Marthinsen & Duvholt skal å gjennom neste etappe i arbeidet med å bygge om veiene inn til den nye rundkjøringen. Veiene skal etter planen være stengt fra mandag morgen til onsdag morgen klokka 6.

I forbindelse med arbeidet får fylkesvei 303 i Hammerdalen lysregulering fra mandag morgen. Her skal det bygges ny støttemur for den nye 303-veistrekningen.

– Denne støttemuren vil gå ut i høyre kjørebane oppover, og derfor må lysregulering benyttes for trafikk begge veier i den ene kjørebanen. Det vil bli kø og ventetid på grunn av dette, spesielt mandag og tirsdag da fv. 302 Brunlanesveien er stengt.