Nå blir Lene og Bjarne truet med tvangssalg hvis de ikke flytter Shaci (9) ut av borettslaget

Lene Brenna har fått varsel om salgspålegg fra advokaten til Stub borettslag. Han forlanger at hunden er flyttet ut av boligen innen 20. januar.