ØP har ved flere anledninger satt søkelyset på situasjonen ved Furuheim sykehjem. Dette har også NRK Brennpunkt tatt tak i dokumentarserien «Omsorg bak lukkede dører», hvor Larvik kommune og Furuheim sykehjem blir i fokus i neste ukes episode.

Mandag har kommuneadministrasjonen innkalt til ekstraordinært møte i Sliperiet, med kommunestyret, hovedutvalget for helse og mestring, samt administrasjonsutvalget. Ifølge innkallingen skal de orientere om kommunens forberedelser til sending av Brennpunkt-episodene.

I innkallingen opplyser Gro Herheim om at orienteringen vil bli gitt i et lukket møte, og begrunner det med kommuneloven og offentlighetsloven ved å vise til hjemler som sier at de kan lukke møter når de skal behandle personalsaker, og ta opp opplysninger om «personlige forhold som det er naturlig å holde for seg selv».

Les også

Ansatt på Furuheim sykehjem: – Jeg kan ikke huske sist jeg gleda meg til å gå på jobb

Et viktig element her, er hvilket signal kommunen sender ut ved å lukke et slikt møte. Det er kjent at NRK har brukt skjult kamera under innspillingen, noe kommunen har varslet at de mener er ulovlig. Ifølge et brev til de pårørende ved sykehjemmet, sendt ut av kommunalsjef Guro Winsvold, så er situasjonene i dokumentaren tatt ut av sammenheng. En kan derfor anta at dokumentaren vil avsløre sider som ikke er heldige for Larvik kommune.

Å lukke møtet som tar opp forholdene som avsløres, kan bidra til en svekket tillit i befolkningen. Hele poenget med offentlighetsloven, som kommunen viser til for å hjemle en lukking av møtet, er nettopp å sikre åpenhet og gjennomsiktighet, og styrke tilliten til det offentlige.

Etter ØPs mening vil det i denne saken være lurt for kommunen å vise full åpenhet. Snakke åpent til befolkningen om både det som dukker opp i dokumentaren, hva de gjør nå og hvilke tiltak de innfører i ettertid. På den måten kan man bygge tillit, i stedet for å svekke den.

Kommunen bør heller bruke tid og krefter på å lage en god og verdig eldreomsorg som tåler søkelyset på seg, ikke sitte bak lukka dører.

Larvik kommune har selv uttalt at åpenhet er et av deres fremste mål, det i debatten rundt den såkalte «bobla», verktøyet politikerne og kommuneadministrasjonen bruker til å følge opp forslagene til de folkevalgte under møter. Et verktøy offentligheten ikke har innsyn i. I fjorårets Åpenhetsbarometer, en undersøkelse av åpenheten i norske kommuner utført av Kommunal Rapport og Norsk Presseforbund, kom heller ikke Larvik kommune heldig ut, med en plassering et godt stykke ned på Vestfold og Telemark-lista.

Dette kan være en gyllen anledning til at kommunen kan vise at de er opptatt av nettopp åpenhet.

Men når det er sagt, så kan ikke kommuneadministrasjonen beslutte å lukke et møte, det må vedtas politisk. Så får vi se mandag om også politikerne vil gjemme seg bak lukka møter.

PS: Kommuneadministrasjonen gikk først ut med informasjon om at møtet skulle bli lukket. Senere på fredag ble dette endret, og kommunedirektør Gro Herheim varsler nå at hun forbereder et todelt møte, med en åpen orientering, og en mulig lukket del hvis politikerne ønsker innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Det blir nå også opplyst om at det må en votering til for å beslutte å lukke møtet. ØP vil dekke møtet.

Les også

«Ankommer kl. 11.30 som vanlig. Da sitter mamma i stolen uten klær, ingen truse, eller sokker.»