– Tjølling sparebank og Fredriksvern sparebanks gamle arkiver er en rik kilde til lokalhistorie, sier Marit Slyngstad, som er rådgiver og arkivar ved Vestfoldarkivet.

– Et stort bankhistorieprosjekt, støttet av SpareBank 1 Stiftelsen, er ferdig. Over 100 meter med historiske kilder er nå tilgjengelig for publikum, fortsetter hun.

De gamle sparebankene er en saga blott, men i kjelleren til Sparebank1 i sentrum av Sandefjord, lå det over hundre meter med historisk dokumentasjon som var for verdifull til å skulle kastes. Banken var i ferd med å rydde, og tok kontakt med Vestfoldarkivet for å høre om det var mulig å overføre de gamle bankarkivene til fremtidig oppbevaring i vårt klimastyrte magasin. Vestfoldarkivet ble veldig glad for henvendelsen, og søkte Sparebankstiftelsen om støtte til et ordningsprosjekt.

– For å kunne gjøre arkivene tilgjengelig, var det nødvendig å gå gjennom alt materiale og lage en oversikt over innholdet. Det var mye kaos i kjelleren, derfor var gleden stor da Sparebankstiftelsen ga 200. 000 kroner til arbeidet, forteller hun.

Lokalhistoriske kilder

– Høres bankarkiver kjedelig ut? spør hun, og svarer:

– Nei, bankarkiver er en rik kilde til lokalhistorie. Sparebankene har alltid stått nærme folket og har tradisjonelt hatt sterk lokal forankring. Bankene har spilt en nøkkelrolle på en rekke områder i menneskers liv, for en flersidig utvikling av lokalsamfunnenes selvstyre, selvfinansiering og utvikling. Bankenes arkiver gjenspeiler utviklingen av det lokale og regionale næringslivet.

Og ikke minst er dette historiske kilder som går langt tilbake i tid. Sparebankene ble opprettet i perioden 1830-1900, og var, med sin kapital, nødvendig for å stimulere til etablering av lokalt næringsliv. Bankene var en forutsetning for dette. Og arkivene dokumenterer en tid der det generelt er færre skriftlige kilder å øse av.

Arkivene sirlig oppstilt i arkivmagasinet

Bankarkivprosjektet har omfattet arkivene etter Tjølling sparebank, Fredriksværn sparebank og Sandar sparebank. Arkivkonsulentene Petra E. Jensen og Jørgen Strøm har i flere måneder dukket ned i materialet, sortert og notert og vi har nå full oversikt over innholdet i arkivene. Denne oversikten finnes i arkivkatalogen, som er publisert i den nasjonale arkivdatabasen Arkivportalen.no.

– Vestfoldarkivet tar vare på historiske arkiver for å gjøre disse tilgjengelig for et interessert publikum. Nå kan du riktignok ikke se hva naboen har i gjeld, nyere dokumentasjon er adgangsbegrenset. Men det aller meste er fritt tilgjengelig på Vestfoldarkivets lesesa, lokker Marit Slyngstad.