Meningene har vært mange om hvor den nye legevakta bør bli å finne i Larvik når den flyttes fra dagens plassering. Men nå er altså saken avgjort.

Et enstemmig hovedutvalg var krystallklart da det behandlet spørsmålet i slutten av august, og onsdag denne uka sementerte kommunestyret vedtaket en gang for alle.

– Dette er det alternativet som det var bred enighet om både i politisk arbeidsgruppe og i fagmiljøet. Vi er glad for at kommunestyret har vedtatt å bygge ny legevakt og at den blir på Farriseidet, sier kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold, til ØP.

I likhet med i hovedutvalget var det bred enighet også i kommunestyret. Kun én av de 41 representantene stemte imot Farriseidet-alternativet.

Kjøpte tomta i mai

Opprinnelig var det planlagt at ny legevakt skulle etableres i det nye Helsekvartalet som skal bygges i Byskogen, men i oktober 2022 vedtok kommunestyret at legevakta skulle etableres utenfor kvartalet.

Samtidig søkte kommunen etter eksterne tilbydere. Ved utlysningens frist var det innkommet totalt 11 tilbydere.

Bare én av disse var offentlig da forslagene ble levert inn. De ti andre sendte inn sine tilbud på e-post direkte til saksbehandler og ble unntatt offentlighet.

Den rådgivende arbeidsgruppen ble presentert for alternativene i første møte i begynnelsen av mai, og anbefalte på bakgrunn av denne informasjonen at kommunen skulle foreta et strategisk oppkjøp av tomt på Farriseidet for å sikre at denne fortsatt kunne være et alternativ i den videre prosessen.

I mai vedtok kommunestyret kjøp av den nevnte tomta, og det ble da klart at kommunedirektøren vurderte plasseringen på Farriseidet som den mest aktuelle.


Enkel tilgang

Til Larvik kommunes nettside sier kommunalsjef Winsvold at hun er glad for vedtaket:

– Tomta gir umiddelbar tilgang til hovedfartsårene både østover og vestover, sier hun.

Den rådgivende arbeidsgruppen har blant annet listet opp følgende argumenter for å legge legevakta på Farriseidet:

  • Det er hensiktsmessig for trafikkavviklingen med rundkjøringer, uten kryss, kryssende trafikk og kødannelser i rushtidene.
  • Det er enkelt å nå Farriseidet fra ulike deler av kommunen.
  • Andre nødtjenester har enkel tilgang via Elveveien, over Bommestad og gjennom tunnelen.
  • Det er kollektivtilbud fra Nordbyen, sentrum, Helgeroa og Nevlunghavn, i tillegg til skoleruter.

I tillegg er det også en skjermet plassering med hensyn til for eksempel rus- og adferdsproblematikk og politieskorte, skriver kommunen på sine nettsider.

ØP har vært i kontakt med prosjektutvikler Borgar Lindhjem for å prøve å finne ut når man kan forvente at den nye legevakta vil være på plass i nytt bygg. Men ifølge Lindhjem er det altfor tidlig å si noe om allerede nå.

– Planleggingen er i gang, så konkret tidsplan må vi lande når vi har kommet lenger i prosessen, skriver han i en melding.