Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det vanlige folks tur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig samfunn hvor flere er i arbeid, trygge arbeidsplasser som gir folk forutsigbarhet og trygghet. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste og en velferdsstat som stiller opp for alle, uavhengig hvor du bor eller hvor god råd du har!

Arbeiderpartiet vil ha hele faste stillinger som det går an å leve av. Vi må redusere bruken av vikarer, små deltidsstillinger og midlertidige ansatte. Vi må øke grunnbemanningen og for Larvik sin del har vi vedtatt en opptrappingsplan for bemanning i Helse og Mestring, der heltidskulturen er sentral. Vi øker antall lærlinger i Larvik og kompetanseheving er også viktige elementer i en god arbeidsgiverpolitikk som igjen vil gi våre innbyggere trygge og faglig gode tjenester. Dette vil vi få til med Arbeiderpartiet i regjering.

Det er et økende behov for helsetjenester. Vi ser en demografisk utvikling som viser helt tydelig det er behov for helsetjenester i økende omfang i årene fremover. For Larvik sin del har vi allerede økte driftsutgifter, vi har mer ressurskrevende tjenester og blir pålagt flere oppgaver men staten bidrar ikke med mer av den grunn. Vi må tenke nytt, tenke smartere og bruke velferdsteknologi. Vi gjør alt dette med engasjerte og faglig dyktige ansatte allerede, men er ikke nok. Kommunene må samhandle mer med sykehuset og spesialisthelsetjenesten og med Arbeiderpartiet i regjering etter høstens stortingsvalg kan vi få til en endring til det bedre. En felles offentlig helsetjeneste er det beste forsvar mot økte forskjeller og Arbeiderpartiet i regjering vil være med på å forbedre og hindre at de sosiale helseforskjellene øker mer enn de har gjort fram til nå.

De store oppgavene løser vi best sammen enn hver for oss.

Kommentarer til denne saken