Nå er en 30-årig epoke over her: – Det har ligget litt i kortene

Borgen skianlegg i Svarstad går snart inn i sin siste måned som fylkesanlegg. Etter 31. mars forsvinner statusen den har hatt i 30 år, og de fylkeskommunale kronene som har fulgt med.