HØR DENNE UTGAVEN AV LARVIKSPODDEN VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKA

Det finnes kanskje ikke noe som illustrerer mangfold i Larvik bedre enn «Fargespill.» Opplegget favner barn fra alle deler av verden.

– Når vi skal lage en ny forestilling så vet vi aldri hva den skal inneholde. Vi tar utgangspunkt i de barna som er med i prosjektet til enhver tid, og hva de har med seg av sang, musikk og dans.

Og det er barna selv som former forestillingen.

– Vi fokuserer på ressursene. I fargespill spør vi barna om hva de kan, hva de har med seg og hva de kan tilføre, i stedet for hva de mangler.

«Medborgerskap» – som er den andre delen av temaet – har blitt et politisk moteord, men hva begrepet inneholder er kanskje ikke så klart for alle.

Om navn

Denne månedens «Derav navnet» tar for seg Colin Archers gate. Skipskonstruktøren Archer får mye oppmerksomhet, men han var like mye samfunnsbygger som båtbygger.

I denne utgaven av Larvikspodden Vi350 møter vi dessuten Hanne Jensen Moth. Hun er frivilligkoordinator i Larvik kommune, som er en ganske nyopprettet stilling.

I studio hører vi Geir-Atle Johnsen og Kjetil Vold. Lyddesign er det Geir-Atle Johnsen som står for. Produsent er Virvel AS.